Zoals het zo vaak gaat, vormde goed persoonlijk contact de basis voor het idee. Het resultaat is dat bijna dertig studenten in een praktijkleerroute het vak van verzorgende IG leren. Ze zijn niet in dienst en de studenten functio-
neren in groepjes in de woningen. Door die boventallige inzet is er meer tijd, aandacht en zorg voor de cliënten. “Deze aanpak levert een groep nieuwe werknemers op die anders niet in de zorg aan de slag was gegaan.”

Hester Hauer (foto links), opleider van Viattence, ontwikkelde de praktijkleer-
route voor volwassen studenten samen met de Zwolse onderwijsinstellingen Deltion College en Landstede MBO. De bijna dertig studenten komen niet naar school, ze brengen al hun tijd door in de zorginstelling. De docenten komen naar hen toe. “Het vergt een ander type docent. We hebben onze mensen niet verplicht om aan dit project mee te werken; ze moeten ervoor openstaan”, vertelt Anja Waninge, onderwijsadviseur van Landstede.

Want de leerlingen, die in de praktijk ieder hun eigen leerdoelen moeten halen, dat vergt wel wat. “Het gaat niet om aangeven, om les geven, maar om begeleiden. Niet met antwoorden komen; het is prikkelen, verleiden en stimuleren wat ze doen.”

Uitstromen naar een baan

Door de individuele maattrajecten is de één sneller klaar voor het examen dan de ander. “Zodra er eentje uitstroomt naar een baan bij Viattence is er weer ruimte voor een nieuwe”, vertelt Erik Mondriaan van Deltion College. “Er zijn selectiegespreken, iemand moet gemotiveerd zijn om op deze manier een diploma te halen.” Niet iedereen wil deze route, weten de drie. “Voor de één is geld verdienen belangrijk, een ander wil toch liever de vastigheid en veiligheid van een school.”

Die vaste baan is overigens standaard na het halen van het examen.