De inschrijving voor het tweede tijdvak van het SectorplanPlus is gesloten. Ook voor dit tijdvak was door VWS een bedrag van 80 miljoen euro be-
schikbaar gesteld. Na een langzame start liep het aantal aanvragen snel
op. Ook ditmaal wordt fors ingezet op extra BBL-instroom. Dat betekent dat er dit najaar behoorlijk wat groepen
van start kunnen gaan.
 

“Voor Oost-Nederland geldt dat de belangstelling voor een opleiding gericht op zorg of welzijn nog aanzienlijk is”, vertelt Gerard Nederpelt, directeur WGV Zorg en Welzijn. “Niet alleen voor de BBL-route, ook voor de dagopleidingen is de belangstelling groot. Diverse ROC's melden dat het aantal aanmeldingen voor de BBL-route beduidend hoger ligt dan voorgaande jaren, maar dat een deel nog geen werkplek heeft. Leg dat maar eens uit aan een buitenstaander. De zorg heeft toch mensen nodig? Hoe kan het dan zo zijn dat niet iedereen die zich meldt automatisch een plek krijgt? Het vraag-
stuk hier is vooral: zijn we in staat om vraag en aanbod goed aan elkaar te verbinden?” Komend najaar start het ministerie van VWS met een publieks-
campagne bedoeld om mensen te

enthousiasmeren voor een baan of opleiding in de sector zorg en welzijn. Nederpelt: “Ook hier geldt: als er verwachtingen worden gewekt, moeten we die samen ook waarmaken. In dat geval heb je ambassadeurs. Als het niet lukt, is juist sprake van 'bad publicity'.”

Eenvoudige procedure 

Het SectorplanPlus heeft een simpele opzet: werkgevers die zich extra inspannen om iets aan het tekort aan vakkrachten te doen, kunnen een beroep doen op subsidie. Omdat de arbeids-
markt per regio verschilt, moet het mogelijk zijn om per regio andere prioriteiten te kiezen. De regionale werkgeversorganisaties treden geza-
menlijk op als hoofdaanvrager en zorgen ervoor dat de subsidie wordt ingezet waar deze voor bedoeld is. Het indienen van een aanvraag verloopt simpel. Men maakt een account aan, geeft een aantal gegevens door en vult een aanvraagma-
trix in. Er is slechts een beperkt aantal maatregelen: extra instroom in een BBL-route, extra instroom in een hbo-duale route, of kortdurende, middellange en langer durende maatwerktrajecten bedoeld voor instromers. De subsidie is primair bedoeld om extra instroom te realiseren, maar kan ook ingezet