Om goed op de toekomst voorbereid te zijn, wilt u weten hoeveel patiënten of cliënten u de komende jaren kunt verwachten. En wat betekent deze zorgvraag voor uw personeel en capaciteit? Welke trends ziet u? Moet u gebruik gaan maken van nieuwe technieken?

Meer dan in het verleden wordt momen-
teel aansluiting en relatie gezocht tussen zorgvraagontwikkeling en personele inzet; wat is het gebruik per zorgsoort, wat zijn de kosten per zorgsoort, welk personeel hoort daarbij? Het gesprek over deze ontwikkelingen moet plaats-
vinden in de (sub)regio met zorg- en welzijnsbestuurders. Cijfers maken namelijk maar één onderdeel uit van het gesprek wat in de regio gevoerd moet worden.

De belangrijkste leverancier van zorg-
gebruikdata is Vektis. Vektis regelt en ondersteunt operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden. Vektis beschikt mede daardoor over een unieke database met alle declaratiedata in de zorg. Prismant heeft de opdracht gekregen om op basis van deze gegevens een instrument te ontwikkelen waarmee al geleverde zorg

gekwantificeerd kan worden naar personele inzet. Wanneer die informatie geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld instroomcijfers en studie- en beroeps-
rendement, kan bekeken worden waar overschotten en/of tekorten gaan ont-
staan. Op basis van deze data wordt nu door onder andere Prismant bekeken op welke manier deze gegevens meer inzicht in het gebruik van zorg over de volle breedte verschaffen.

Koersbepaling

Daarnaast is het van belang om te weten hoe de huidige zorgvraag wordt ingevuld. Gebeurt dat al op de juiste manier? Sluit de geleverde zorg aan bij de zorgvraag? De combinatie van de gegevens zoals ze beschikbaar moeten komen uit het instrument van Prismant en de uitkomsten van een interne analyse moeten kunnen leiden tot een (sub)regionaal gesprek met bestuurders over de koers die gevaren moet worden. Gaan we meer opleiden, blijven we traditioneel opleiden of kijken we met een schuin oog naar bijvoorbeeld de techniek- of hospitality-opleidingen als mogelijkheid? Kunnen deze ervaringen ingezet worden in zorg en welzijn?