Gezocht: leden voor de “RAAT van advies”

Vanuit de vier arbeidsmarktregio’s (Twente, Achterhoek, Zwolle en Stedendriehoek en Noord-Veluwe) gaan we starten met één adviesraad van zorgprofessionals uit alle branches van zorg en welzijn. Het is de bedoeling dat de zorgprofessionals gaan meedenken en adviseren over het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken op regionaal niveau. We zijn op zoek naar 10 – 12 zorgprofessionals. Meer informatie. Voor meer informatie, vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Marie-Susan van der Munnik, 088 255 66 50, of stuur een e-mail.

Jaaroverzicht 2018

Het jaar 2018 stond vooral in het teken van de uitwerking en uitvoering van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). De belangrijkste cijfers en feiten van het afgelopen jaar hebben we op een rijtje gezet in het Jaaroverzicht 2018. Het overzicht maakt zichtbaar dat de vereniging op veel terreinen waarde toevoegt en goed werk levert. We mogen trots zijn, maar kunnen bepaald niet achterover leunen. Bekijk hier de interactieve pdf ‘Jaaroverzicht 2018’

Masterclassreeks ‘Implementatie van eHealth’

Van het nut of belang van eHealth is tegenwoordig bijna iedereen overtuigd. Maar hoe krijg je de eHealth-toepassingen van papier naar de praktijk? Een van de grootste valkuilen in eHealth-trajecten is de onderschatting van de organisatorische impact. Health Valley en Buro Wisselstroom hebben daarom samen met diverse netwerkpartners de masterclassreeks ‘Implementatie van eHealth’ ontwikkeld. Als partner van Health Valley kan WGV Zorg en Welzijn bij minimaal 5 aanmeldingen haar leden 25% korting bieden op de prijs. Meer informatie & aanmelden Let op: Aanmelden kan t/m 10 juli 2019.

TOPFIT en pilot ‘De Gezonde Werkvloer – Mantelzorg’ 

Op 14 maart is het TOPFIT-programma gelanceerd tijdens het Health Valley Event 2019. Bijzonder bij dit programma is dat drie kennisregio’s - Nijmegen, Twente en Wageningen - binnen dit open platform samenwerken aan preventieve gezondheidszorg.
TOPFIT wil burgers in staat stellen ziekte en ziektelast één stap voor te blijven. In Twente

heeft TOPFIT verbinding gezocht met de Regio Deal Twente, wat o.a. heeft geresulteerd in een pilot ‘De Gezonde Werkvloer – Mantelzorg’. De pilot, die zich momenteel nog in de ontwerpfase bevindt, gaat zich richten op de werkende mantelzorger binnen de zorg- en welzijnssector. Neem voor meer informatie contact op met Marloes Damhuis: [email protected].

Flyers nieuwe stagiair/vrijwilliger/medewerker

Om cliënten op een leuke manier uit te kunnen leggen wat het nut en de noodzaak van een stage is, hebben we een flyer (in stripvorm) gemaakt die de stagiair (of andere medewerker) kan meenemen naar zijn/haar cliënten. Er is ook een variant gemaakt voor nieuwe vrijwilliger en nieuwe toekomstige medewerker. De flyers zijn te vinden op wgvzorgenwelzijn.nl/publicaties onder het kopje 'Flyers'. De flyers zijn vrij te gebruiken door onze leden en kunnen voorzien worden van het eigen organisatielogo.