Nieuwe bestuurder Markenheem

Op 1 augustus 2019 start Christel Welling als bestuurder bij Markenheem. Welling is tijdens haar loopbaan onder meer werkzaam geweest als manager en directeur in de thuiszorg en ouderenzorg. De afgelopen was ze verbonden aan Innoforte in Velp, waarvan bijna 10 jaar als bestuurder.

Bestuurswisselingen Koninklijke Visio

Heleen Griffioen stapt per 1 augustus op als lid raad van bestuur van Koninklijke Visio. Griffioen zal zich tot 1 augustus samen met waarnemend bestuursvoorzitter Jules de Vet onverminderd blijven inzetten voor Visio. Per 1 oktober wordt Margreeth Kasper de Kroon de nieuwe voorzitter raad van bestuur. Ze volgt in die functie Jules de Vet op. Momenteel werkt Kasper de Kroon nog als bestuurder bij Zorggroep Noordwest-Veluwe.

Hilde Dijstelbloem nieuwe bestuursvoorzitter ZGT

Hilde Dijstelbloem wordt per 7 juli de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van ZGT. Dijstelbloem is nu nog bestuurder van het Meander Medisch Centrum en gaat samen met Wolter Odding het bestuurlijk team van ZGT vormen.

Oud-topman Amstelring wordt toezichthouder bij Elver

Eric Hisgen wordt op 1 juli voorzitter van de raad van toezicht van Elver. Hij volgt in deze rol Hans Geerlink op, die op dezelfde datum afscheid neemt. Hisgen heeft bijna een kwart eeuw ervaring als bestuurder in de ouderenzorg. De laatste jaren was hij bestuursvoorzitter van Amstelring.

Frank van der Linden gaat Humanitas DMH besturen

Frank van der Linden is sinds 1 juni de nieuwe bestuurder van Humanitas DMH. Hij is de opvolger van Frank Wolterink, die dit jaar met pensioen gaat.

Nieuwe bestuurder GGNet

Jochanan Huijser is op 1 mei ’19 aangetreden als zorginhoudelijke bestuurder bij GGNet. Huijser werkt sinds 2016 als psychiater op de High Intensive Care van GGNet in Doetin-chem. Daarnaast is hij beleidspsychiater voor de acute zorg. Huijser is de opvolger van Kees Lemke die per 1 maart met pensioen ging.

Willem de Gooyer interim bestuurder Pro Senectute

Willem de Gooyer is op 11 maart ‘19 gestart als interim lid raad van bestuur Pro Senectute. Hij volgt in deze rol Nyncke Bouma op, die is opgestapt. Samen met bestuursvoorzitter Rein Souwerbren richt De Gooyer zich op het toekomstbestendig maken van Pro Senectute. De Gooyer heeft ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in de zorg.

Vier nieuwe leden in raad van toezicht Proscoop

Per 1 maart ’19 zijn vier nieuwe leden aangetreden in de raad van toezicht van Proscoop. De nieuwe leden zijn Mieke Beentjes voor openbaar bestuur, Jan Wietsma voor financiën en maatschappelijke impact, Mehmet Duran voor innovatie en datamanagement en Chris van den Akker voor leiderschap en organisatieontwikkeling.

Nieuwe leden WGV Zorg en Welzijn

Sinds 1 april '19 zijn Leger des Heils W&G Overijssel en 's Heeren Loo Oost-Nederland lid geworden van de werkgeversvereniging. De vereniging heeft momenteel 175 leden.

Suggesties voor deze rubriek kunt u mailen naar [email protected]