“De afgelopen jaren heeft de vereniging een steeds bredere, maatschappelijke opdracht gekregen”

In mei 1994 werd de Kanaaltunnel geopend. Engeland was voorgoed verbonden met het vasteland. Zo leek het toen. We zijn 25 jaar verder en Engeland drijft in een rap tempo van ons vandaan. Het kan verkeren. Eveneens 25 jaar geleden werd de voorloper van WGV Zorg en Welzijn opgericht. Dat wordt gevierd. Maar ook de vereniging staat aan de vooravond van de nodige veranderingen.

Uit oogpunt van 'good governance' voldoet een bestuursmodel waarbij sprake is van een directeur met een bestuur, bestaande uit leden die direct belang hebben bij de keuzes die de vereniging maakt, niet aan de principes van 'good governance'. Wat voorheen betrokkenheid en verbondenheid liet zien, wordt heden ten dage kritisch bezien. Het kan verkeren. Uiteindelijk komt het toch neer op een paar principes: eerlijkheid, rechtvaardigheid en transparantie. 

De afgelopen jaren heeft de vereniging niet alleen het belang van de leden gediend, maar heeft een steeds bredere, maatschappelijke opdracht gekregen.

Zorgen voor voldoende en goed op hun taak toegeruste medewerkers is in het belang van werkgevers, maar ook van de medewerkers zelf, van patiënten en cliënten; feitelijk van de samenleving als geheel. Het verbinden van partijen aan dat hogere doel is een hele opgave, waar het nieuwe beleidsprogramma 'Samen Regionaal Sterk' op inspeelt.

De subsidieaanvraag voor dit beleidsprogramma - met de looptijd 2020-2024 - is zeer recent via RegioPlus ingediend bij VWS. In de regio moet het gebeuren, zo gaf minister De Jonge aan in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 29 mei jl. Ons recent uitgebrachte jaaroverzicht 2018 laat zien dat in Oost-Nederland veel gebeurd is. Het BestuurdersMagazine laat zien dat er op dit moment veel gebeurt. De plannen voor 2020-2024 laten zien dat er nog veel te gebeuren staat.

Gerard Nederpelt
Directeur WGV Zorg en Welzijn