Eind 2017 is het SectorplanPlus van start gegaan. Een vliegende start omdat, met terugwerkende kracht, vanaf eind augustus 2017 subsidie beschikbaar kwam voor scholingskosten van nieuw op te leiden zorgprofessionals. Dat niet alleen. Ook voor de scholing van extra werkbegeleiders, een belangrijke voorwaarde voor een goede beroepspraktijkvorming, kon subsidie worden aangevraagd. Ook biedt het plan ruimte voor opscholing van zittende medewerkers naar een hoger kwalificatieniveau en omscholing van medewerkers naar zorggebonden functies.

De eerste aanvraagronde werd sterk overtekend. Reden voor de minister van VWS om extra budget beschikbaar te stellen. Ook voor het 2e en 3e tijdvak werd meer aangevraagd dan oorspronkelijk was gereserveerd en is extra budget vrijgemaakt om alle aanvragen te kunnen honoreren.

“Daarmee ligt de bal bij de instellingen” vertelt Gerard Nederpelt, directeur WGV Zorg en Welzijn. In financieel opzicht zijn de randvoorwaarden gecreëerd om extra op te leiden.

Tegelijkertijd is gebleken dat de weg van droom naar daad is geplaveid met hobbels en praktische problemen. “De ambitie is groot, maar de realisatie kost meer tijd en moeite dan verwacht. Dat betekent dat minder trajecten zijn gestart dan waarvoor geld beschikbaar was gesteld”, aldus Nederpelt. In het werkgebied van de vereniging zijn in het eerste tijdvak 3.025 trajecten gestart waarmee circa 60% van het gereserveerde budget van 8,3 miljoen euro wordt benut. In het 2e tijdvak zijn 3.078 trajecten gestart waarmee circa 55% van het gereserveerde bedrag van 10,8 miljoen is gemoeid.

Verantwoording

Voor het 3e tijdvak, dat op 1 januari jl. van start ging en ruimte biedt voor trajecten die in de loop van dit jaar beginnen, is door werkgevers in Oost-Nederland 15,7 miljoen aangevraagd, waarmee zo’n 12.000 opleidingstrajecten gesubsidieerd zouden kunnen worden. Nederpelt: “De ambitie is nog steeds groot en zelfs groeiend, maar het werven en selecteren van belangstellenden kost nu eenmaal tijd. Datzelfde geldt voor het maken van maatwerktrajecten voor zij-instromers en herintreders.”