Het project Wendbaar aan het werk heeft laten zien dat aandacht voor duurzame inzetbaarheid loont. Zo zorgde de training Zelfleiderschap voor een hoger werkvermogen, meer vitaliteit en een hogere inzetbaarheid. Ofwel: een toename van de duurzame inzetbaarheid. Er is goed nieuws! Het project ‘Wendbaar aan het werk’ krijgt een vervolg.

Aan de slag met Wendbaar aan het werk

Uniek aan dit vervolgproject is dat het wordt afgestemd op de behoefte van de organisatie. Aan de hand van een intake en een bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid stelt een gespecialiseerd adviseur per organisatie een projectplan op maat op.

Geïntegreerde aanpak tussen werkgevers en medewerkers

Het project kenmerkt zich door een gefaseerde en modulaire benadering waarbij de organisaties veel keuzevrijheid hebben om deel te nemen op een manier die past bij hun beleidsvolwassenheid, cultuur en omstandigheden. De aanpak is gericht op de organisatie, team en/of medewerker en zorgt ervoor dat het vergroten van de duurzame inzetbaarheid vanuit elke invalshoek aandacht krijgt.

Financiering van het project

Het project start na de zomervakantie en loopt tot juni 2021. Het Europees Sociaal Fonds financiert de helft van de externe kosten (exclusief btw) voor de intake, bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid, de uitvoering van de interventies en de evaluatie. WGV Zorg en Welzijn financiert de overkoepelende algemene projectmanagementkosten. Daarnaast is een eigen bijdrage verplicht. De hoogte hiervan wordt binnenkort vastgesteld en gecommuniceerd via onze website. 

Inspiratieboekje

Laat u inspireren door de ervaringen van andere zorg- en welzijnsorganisaties uit het eerste project Wendbaar aan het werk. De resultaten en ervaringen hiervan zijn gebundeld in het boekje ‘Aan de slag met duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn’.


Wendbaar aan het werk 2019 – 2021 is een gezamenlijk initiatief van WGV Zorg en Welzijn, WZW, Transvorm, Zorg aan Zet en CNV. In Oost-Nederland is er ruimte voor 35 deelnemende organisaties.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie, heeft u een vraag of wil u zich alvast aanmelden? Neem dan contact op met Marloes Damhuis, projectleider Wendbaar aan het werk: [email protected] /
06-51935671 / 088-2556650.