Goed leiderschap is essentieel voor organisaties die hun medewerkers willen behouden. Vertrek vanwege de (werk)relatie met leidinggevende staat op de derde plek van vertrekredenen in recent onderzoek van Presearch in opdracht van RegioPlus. ”Dat is geen mooie reden, maar wel eentje waar je iets aan kunt doen.” 

Brian Veerkamp en Fyke Hurkens zijn adviseurs duurzame inzetbaarheid bij Wecreate Consulting en zien dat meer focus op leiderschap wordt gevraagd binnen Zorg & Welzijn. Wecreate is één van de zeven partners waarmee wordt samengewerkt binnen het ESF-project Wendbaar aan het werk. Veerkamp: ”Door de  bezuinigingen en een andere organisatie van de zorg is de ‘span of control’ van leidinggevenden steeds groter geworden. Ze krijgen steeds meer op hun bord. Daardoor is in veel gevallen de afstand tussen medewerker en leidinggevende vergroot. Dat levert minder aandacht en meer ruis op.” 

Aandacht

Die aandacht, die blijkt essentieel, weten de twee. Het echte gesprek, zoeken naar de vraag achter de vraag, dat blijkt belangrijk voor het behouden van personeel. 

Daarom is werken aan goed leiderschap van groot belang voor de binding van medewerkers. “Organisaties investeren zoveel in het werven en opleiden van medewerkers. Dan is het toch zonde als ze via de achterdeur weer naar buiten lopen. Houd ze binnen. Alleen als je weet wat er echt speelt, kun je als leidinggevende de medewerkers en teams versterken.” 

Fyke Hurkens heeft bij Driezorg, een organisatie met woonlocaties in Zwolle en Hattem, gewerkt aan duurzame inzetbaarheid en de rol van leidinggevenden daarin. “Het betekent een cultuurverandering en dat vergt nogal wat. Het was er bijvoorbeeld gebruikelijk om eens per jaar een functioneringsgesprek te houden. Nu is er het actieve gesprek met de medewerker, wordt meer uitgegaan van de eigen regie van de medewerker en ontstaat er meer vertrouwen.” 

Niek Zantingh is P&O adviseur bij Driezorg en legt uit waarom zij hebben meegedaan aan het project Wendbaar aan het werk: "Driezorg wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Wij willen aandacht geven aan wat er leeft bij een ieder, met en van elkaar leren. Gezamenlijk willen we werken aan een zo gezond mogelijk werkklimaat waar zowel

de werkgever als werknemer investeren in het werkplezier en ontwikkeling van elkaar.” 


Regie

Driezorg noemt de gesprekken tussen een leidinggevende en een medewerker nu inzetbaarheidsgesprekken. “De medewerker heeft de regie, de leidinggevende is zich steeds meer bewust van zijn coachende en ondersteunende rol.”