Waar door de coronacrisis sectoren als de horeca en de evenementen-branche volledig stilvielen, draaide de zorg- en welzijnssector volop door, in veel gevallen onder extra druk vanwege de noodzakelijke gezondheidsmaatregelen. Het positieve nieuws is dat deze crisis de sector extra kansen biedt, namelijk op de arbeidsmarkt. Rick Nillesen is sectorspecialist Zorg bij de Randstad Groep en hij ziet volop mogelijkheden om nieuwe medewerkers aan te trekken. “Maar dan moeten bestuurders wel oude patronen durven te doorbreken.”

“Dit is juist het moment om je als aantrekkelijk werkgever te presenteren”, zegt Nillesen. “Uit Randstad-onderzoek naar employer branding blijkt dat de zorg op drijfveren en koopmotieven (denk aan baanzekerheid en betekenisvol werk) heel hoog scoort, maar op branding (de naamsbekendheid van individuele organisaties) heel laag. Maar je moet aan je merk blijven werken om mensen aan je te binden. Ik zie nog te veel organisaties die werving ad hoc benaderen.”

Medewerkers als belangrijkste kapitaal

Volgens Nillesen zien organisaties die zich met een kortetermijnblik op de arbeidsmarkt begeven, medewerkers te veel als kostenpost en te weinig als kapitaal. “De zorgsector is te veel doorgeslagen in het sturen vanuit de financieringsgrondslag, wat onder meer leidt tot kleine contracten, het niet verlengen van overeenkomsten bij een tijdelijk lagere bedbezetting, enzovoort. Capaciteitsmanagement zou moeten uitgaan van het schaarse kapitaal aan medewerkers en van een duidelijke visie op medewerkersstromen op middellange termijn. Je moet dan wel bestaande patronen durven te doorbreken. Maar juist op dit soort thema’s is de zorg heel voorzichtig. Te voorzichtig zelfs.”

Momenteel zijn er vanwege de gevolgen van de coronacrisis extra kansen voor het aantrekken van zij-instromers. Maar uit de praktijk blijkt dat het klassieke opleiden een probleem is, vanwege de forse begeleiding die geboden moet worden. Nillesen: “We zijn gewend om vanuit opleiding naar de arbeidsmarkt te kijken, maar dat moeten we loslaten.