Corona heeft veel van onze zorgverleners gevraagd, zowel fysiek als mentaal. De uitval door ziekte in de zorg in Nederland is ruim 26% hoger dan vorig jaar. Hoe afschuwelijk corona ook is, tijdens de crisis ontstonden ook een immense daadkracht, creativiteit en innovatieve ideeën.  

Nergens werd meer lang vergaderd. Verpleegkundigen, artsen, ondersteunend personeel, werden opeens veel breder ingezet. Digitalisering was opeens overal mogelijk. Vrijwilligers werden in enkele dagen opgeleid tot basiszorgverlener. De afname van spoedcursussen van het online leerplatform Allyoucanlearn was gigantisch.  

Leiderschap maakt het verschil 

Een crisis biedt kansen om zaken, zoals disfunctionele wetten en regels te veranderen. Gaan we terug naar ons oude patroon, of gaan we door op de ingeslagen weg en leren we van de afgelopen periode? Ik werd gegrepen door de volgende uitspraak van Gabriel Anthonio, bijzonder hoogleraar Sociologie van leiderschap aan de Rijksuniversiteit Groningen: ”In een moment van hectiek heb je de neiging om daarin mee te gaan. Pak denkbeeldig een klein krukje en ga 

daarop zitten: luister, kijk en wees stil”.  

Laten we dat met elkaar doen in Oost-Nederland; de rust nemen om terug te kijken op wat we nu kunnen leren van de crisis. Geheel of gedeeltelijk opheffen van scheidslijnen tussen organisaties en afdelingen; personeel breder inzetten en ontwikkelmogelijkheden aanbieden; versneld opleiden; minder vergaderen én de zorg- en welzijnsmedewerker voor eens en altijd centraal stellen. Om dat te doen zijn de volgende vragen van belang: Hebben medewerkers voldoende autonomie en ontwikkelmogelijkheden? Hebben medewerkers plezier in het werk? Zitten zij goed in hun vel? En luisteren we als werkgever naar hun ideeën?    

De handvatten uit de crisis bieden keuzemogelijkheden, maar het vraagt van ons ook leiderschap. Naast innovatie, zorgtechnologie en arbeidsmarkt gaan we als werkgeversvereniging aan de slag met leiderschap en het thema Medewerker centraal. Graag wijs ik u alvast op onze ALV op 29 september, waarin Jan Andreae spreekt over leiderschap in lastige tijden. Op 4 november is er een speciale bestuurdersbijeenkomst onder leiding van Gabriel Anthonio. U bent van harte welkom!