Heeft u werknemers die na 1 juli 2015 wegens ziekte zijn vertrokken? En heeft u hen een transitievergoeding betaald? Dat kunt u een mooie financiële meevaller tegemoet zien. Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers betaalde transitievergoedingen bij het UWV terugvorderen. 

Gemiddeld gaat het om claims van € 13.500 per persoon, maar het kan oplopen tot
€ 83.000 per geval. De regeling werkt 5 jaar terug en betreft alle medewerkers die na 1 juli 2015 wegens ziekte uit dienst zijn gegaan.  

Uitvoering wetgeving nog onduidelijk 

De regeling betreft nieuwe wetgeving die op veel punten nog steeds erg onduidelijk is. De webmodule van het UWV is op zich klip en klaar, maar voorziet niet in de uitzonderingsgevallen, terwijl daar veelvuldig sprake van is.  


Let op: claims vóor 1 oktober 2020 indienen 

Voor de ‘oude’ gevallen geldt een vervaltermijn van 1 oktober 2020. Indien de aanvragen niet voor die datum worden ingediend, dan komt de compensatie definitief te vervallen. Onze eerste ervaringen zijn dat de voorbereiding voor het indienen van de aanvraag veel tijd in beslag neemt. Daarmee is er het dringende advies om zo snel mogelijk te beginnen met het verzamelen van de benodigde papieren en de aanvraag op te starten. 

Onvoldoende aandacht voor claimrecht 

Frans Landstra, eigenaar van Hanze advocaat: “De regeling staat sinds 1 april jl. open en viel daarmee gelijk met de coronacrisis. Er wordt vanuit de overheid tot op heden amper aandacht gegeven aan de regeling. En binnen de zorg heeft men op dit moment ook wel wat anders aan het hoofd. Ik ben dan ook bang dat er heel veel geld ‘verloren’ gaat, omdat de claims te laat worden ingediend.” 

Uitbesteden transitieclaims  

Speciaal voor de afwikkeling van de transitieclaims heeft Hanze advocaat een nieuwe service opgezet. Op basis van een vaste prijs per claim wikkelen de juristen van Hanze advocaat de hele vordering tijdig af en zorgen zij ervoor dat u uw geld ontvangt. Bel voor meer informatie naar: 038 820 02 15.  


Advertorial