Op 19 april jl. zijn de winnaars van de Vernet Health Ranking 2022 bekend gemaakt. Deze ranglijst toont hoe organisaties in de zorgsector presteren op het gebied van verzuim, met een rapportcijfer als indicatie. Dat gebeurt voor vier branches: ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Bij de twaalf winnaars zitten ook drie leden van WGV Zorg en Welzijn: Accare, RIBW Overijssel en Vogellanden. Ter inspiratie  publiceert Vernet de komende periode interviews met alle winnaars op haar website. 

Hieronder leest u het verhaal van Accare, waarvoor HR-adviseur Josella Hof (links op foto) en HRM-manager Meidina Oldenziel door Vernet zijn geïnterviewd. Met 27 vestigingen in het Noordoosten van het land is Accare een van de grootste GGZ-instellingen voor jeugdigen in Nederland. In het gesprek kwamen de kernwoorden eigen regie, verantwoordelijkheid en actie veelvuldig aan bod. Dé gouden tip die zij anderen willen meegeven: “Luister naar de medewerker en zet de feedback dan ook meteen om in actie.”

Verzuimbegeleiding

Binnen Accare, wordt de focus veel meer dan voorheen gelegd op verzuimbegeleiding. De kracht zit hem hier volgens de organisatie in nabijheid; “Als een medewerker zich ziekmeldt, is er altijd contact. Het verzuimproces wordt op die manier goed bijgehouden en bijgestuurd. Ook wordt er gesproken over hoe de opbouw loopt en gevraagd of dit naar de afgesproken wens verloopt.” Ook wanneer de medewerker inmiddels weer aan het werk is, wordt regelmatig opnieuw contact opgenomen om te vragen of alles nog goed verloopt en of de situatie veranderd is. “Deze aandacht wordt opgemerkt door de medewerkers. Ze geven aan dit fijn te vinden.”

Eigen regie

Bij Accare is eigen regie van zowel medewerkers als de teams een belangrijk thema en een groot onderdeel van de organisatievisie. Josella en Meidina geven aan dat het personeel een hoog verantwoordelijkheidsgevoel heeft.