Naar schatting is één op de drie medewerkers niet alleen zorgverlener op het werk, maar ook in de privé-sfeer. Dit gegeven niet actief bespreken, kan leiden tot afnemende belastbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers en tot stijgende verzuimkosten. Voor Aveleijn reden om het thema mantelzorg in de organisatie op de agenda te plaatsen. 

HR-adviseur Jorien Reints en manager Marion Schildkamp constateren dat mantelzorg weliswaar iets is waar veel medewerkers mee te maken hebben of krijgen, maar dat er binnen organisaties nog onvoldoende aandacht voor is. Reints: “Door ontwikkelingen in het zorglandschap - en een toenemend beroep op het eigen netwerk in het bieden van zorg - speelt mantelzorg een steeds grotere rol. We merken dat medewerkers soms in een spagaat raken van het combineren van werk en zorgtaken thuis. Daar willen we aandacht aan schenken."  

Onderzoek naar mantelzorg

Voor Aveleijn was het reden om te onderzoeken welke rol mantelzorg binnen de organisatie speelt. 

Mantelzorg raakt niet alleen de medewerker, maar ook het team, leidinggevenden en indirect de cliënt. Iedere groep kent haar eigen dilemma's. Zo blijkt dat alle leidinggevenden aangeven dat zij open staan voor een gesprek, het meedenken en het aanbieden van maatwerk, terwijl dit op de werkvloer niet altijd zo ervaren wordt. Met ondersteuning van expertisebureau Jong en Veer werd het onderzoek opgezet en werden mogelijke interventies in kaart gebracht. 

Schildkamp: “Als medewerkers zich moe voelen of andere klachten hebben, ben je eigenlijk al te laat. Met het onderzoek wilden we daar aan de voorkant al aandacht voor hebben.” Reints vult aan: "Omdat mantelzorg zo vanzelfsprekend is, is het belangrijk medewerkers op tijd bewust te maken en ze te faciliteren. Hoe eerder een medewerker regie kan pakken in het organiseren van de zorg thuis en zijn werk, hoe minder kans op overbelasting". 

"Mensen trekken pas aan de bel als het al moeilijk is"