“In ieder mens zit een verhaal. In ieder mens zit talent. Als we dat weer (leren) zien en waarderend (leren) aanspreken dan is er meer ruimte voor een inclusievere en mooiere samenleving. Een samenleving die begint met talenten van mensen zien en het bieden van mogelijkheden om die in te zetten.”

Dit zijn de woorden van zorgbestuurder Frank Kodden. Als bestuurlijk kartrekker van de actielijn ‘Iedereen doet mee’ van de sectortafel Zorg & Welzijn, zet hij zich in om de talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter te benutten. In het artikel ‘Project Brugbanen in de zorg van start’ vertelt hij samen met Patrick Hallink, directeur van de stichting Bijzonder Gewoon over de mooie stappen die worden gezet in de regio Zwolle.

"Op dit moment doen 1,3 miljoen mensen nog niet mee"

Net als Frank draag ik de waarde dat ieder mens uniek is en ertoe doet van harte uit. Onze maatschappij is de afgelopen decennia steeds sneller, dynamischer en complexer geworden. Voor veel mensen is het moeilijk om mee te komen. In Nederland heeft 1 op de 17 mensen een verstandelijke beperking; een enorme groep. Tegelijkertijd lijkt onze maatschappij primair gericht te zijn op mensen die hoger opgeleid zijn. Hoe raar is dat? 

Hoe mooi is het om mensen die wel het talent, maar niet de kwalificatie hebben, met wat (individuele) begeleiding en steun te helpen om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt? De echte oplossingen om onbenut arbeidspotentieel aan te spreken, beginnen met het erkennen dat de arbeidsmarkt een afstand heeft tot mensen. Ieder mens wil van waarde zijn. Dit doet wat met je gevoel van (positieve) gezondheid en geluk. 

Irma van der Fluit
Directeur WGV Zorg en Welzijn