Binnen het project Brugbanen in de zorg, gaan scholieren uit het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan de slag bij zorg- en welzijnsorganisaties. Het project is een initiatief van Stichting Bijzonder Gewoon, de scholen, het WSP en Driezorg, de eerste zorgorganisatie in de regio Zwolle die zich hieraan heeft gecommitteerd. Patrick Hallink van Stichting Bijzonder Gewoon en Frank Kodden, bestuurder van Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, vertellen waar het bij deze ‘brugbanen’ om gaat. 

Hallink: “Het project Brugbanen is ontstaan omdat we hiermee twee zaken kunnen combineren. Enerzijds de stijgende zorgvraag en de behoefte aan medewerkers, anderzijds jongeren die moeilijk de stap naar een baan kunnen maken. Ze hebben hun kwaliteiten en zijn gemotiveerd, maar het halen van het traditionele diploma is een stap te ver voor ze. Door een takenpakket te maken dat bij hun competenties past, kunnen ze toch in zorg en welzijn aan de slag.”

Human Capital Agenda

Driezorg is de eerste zorginstelling die zich voor het project heeft gemeld. Bestuurder Frank Kodden: 

“We hebben in de regio Zwolle een Human Capital Agenda. Ik ben bestuurlijk kartrekker voor het agenda-onderdeel ‘Iedereen doet mee’. Daarbij wordt snel gedacht aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij keren dat om: de arbeidsmarkt heeft een afstand tot mensen. De vraag is dan, hoe we daarin een brug kunnen slaan. En dat bracht me bij het initiatief van Brugbanen in de zorg.”  

Pakweg 1,3 miljoen mensen willen wel van betekenis zijn in zorg en welzijn”, vervolgt Kodden. “Mensen die wel het talent, maar niet de kwalificatie hebben. Ze kunnen nu hun weg op de arbeidsmarkt niet vinden, maar met wat (individuele) begeleiding en steun lukt dat wel. Bij Driezorg hebben we een beweging ingezet, waarbij we van ‘zorg’ naar ‘leven’ willen. En als je dat doet, krijg je met een ander takenpakket te maken. Dan gaat het om aandacht, om wandelen, om iets moois creëren. Dat versterken we hiermee. We hebben het dit schooljaar in totaal over 36 mensen in de arbeidsmarktregio Zwolle die we aan het werk willen helpen. Dat moet toch makkelijk lukken?”