WGV Zorg en Welzijn biedt diverse tools op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid/ behoud. Op deze pagina vindt u een greep uit onze producten.

Fit-in-je-werk

Fit-in-je-werk is in 2023 gratis voor medewerkers van aangesloten instellingen
en bestaat uit 1 à 2 gesprekken en een vragenlijst. 
Met de verkregen informatie vanuit de DIX (Duurzame Inzetbaarheids indeX)-vragenlijst en de op maat aangeboden gesprekken met een loopbaanadviseur van het team Vitaliteit & Preventie, beschrijft de medewerker vervolgacties om duurzaam inzetbaar te blijven. Vitaliteitsdashboard

Het dashboard maakt voor uw medewerkers inzichtelijk wat zij zelf kunnen doen om hun vitaliteit te verbeteren, wat uw organisatie op dat gebied organiseert en welke ondersteuning zorgverzekeraars kunnen bieden. Het platform is voor iedere organisatie eenvoudig op maat in te richten.Kennissite Onboarding

Een goed ingericht onboardingsproces kan ervoor zorgen dat de uitstroom binnen het eerste jaar verminderd wordt. Samen met vijf andere, regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn heeft WGV Zorg en Welzijn daarom een kenniswebsite onboarding ontwikkeld.


Kennissite Mantelzorg

De werkgeversorganisaties WGV Zorg en Welzijn, Transvorm, ZorgpleinNoord en Zowelwerk hebben samen de website Mantelzorg Zorg en Welzijn voor HR-professionals door Jong en Veer laten ontwikkelen. Op deze website lees je hoe je als werkgever kunt werken aan een solide werk- en zorgbalans voor al je medewerkers.