Studenten willen geen standaardaanbod meer en de organisaties willen bovendien geen standaardafgestudeerde. "Het wordt steeds individueler, ook in het onderwijs. Iedereen blijft bovendien meer en meer een leven lang leren. Bij die tendensen sluit een digitaal leerplatform uitstekend aan.” Doordat alle partijen bij de invulling van het onderwijs zijn betrokken ontstaat er kruisbestuiving, vindt Veen. "Dat kan de kwaliteit alleen maar omhoog brengen.” 

Hobbels

Natuurlijk zijn nog vele hobbels te nemen. "De kwaliteitsborging en afspraken over het niveau zijn in een dergelijke leeromgeving belangrijk. Maar universiteiten hebben daar bijvoorbeeld al veel ervaring mee opgedaan. Daar is ook de ervaring opgedaan dat kennis op deze manier gemakkelijk te verspreiden is. Voor een cursus zonne-energie aan onze universiteit schreven zich bijvoorbeeld veertigduizend mensen in. Twintigduizend daarvan kwamen uit India en de VS. Afstand doet er niet meer toe.”

Tijdens het eerstvolgende strategische overleg met bestuurders uit het onderwijs, zorg en welzijn staat het platform op de agenda.

"Daar presenteren we, met voorbeelden en kosten, een compleet plan en vragen we van de organisaties het commitment.” De kosten zullen meevallen, verwacht Veen. "Tijdens de conferentie hebben zich al verschillende bedrijven gemeld die de software gratis kunnen leveren. Gezien het grote enthousiasme onder de aanwezigen verwacht ik dat veel organisaties mee willen doen. Daardoor kunnen we de kosten die we hebben over veel partijen omslaan.”

Samen doen

Veen denkt dat aan het einde van het jaar de eerste concrete resultaten zichtbaar worden. "Hoe het zal gaan lopen? Dat weet ik niet precies. We doen het samen en alle partijen leveren daarin hun bijdrage. Er zal hier en daar echt wel eens iets fout gaan, maar daar moeten we, wat mij betreft, niet bang voor zijn. Je kunt de toekomst nu eenmaal niet perfect vormgeven. Maar we kunnen hiermee wel onderwijs en deskundigheidsbevordering op een manier vormgeven die aansluit bij de praktijk van de digitale revolutie.” •

Ruim 120 deelnemers vanuit zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en leveranciers waren aanwezig bij de Conferentie Digitaal Leerplatform op 6 maart jl. De aanwezigen waren enthousiast over het programma, dat onder andere bestond uit een lezing door prof. dr. ir. Jan Rotmans over de kanteling van de samenleving en de kansen die dit ons biedt. Het Digitaal Leerplatform wil een lans breken voor het principe van samen delen en samenwerken. Het platform hanteert het principe ‘Delen is vermenigvuldigen’. Zorg staat enorm onder druk. Juist samenwerken en samen delen in plaats van elkaar beconcurreren is essentieel. Het leerplatform is ervan overtuigd dat het beschikbare budget het best kan worden ingezet in flexibele vormen van leren die voornamelijk digitaal zullen zijn.