Manda Oplaat

De Raad van Toezicht van Sutfene heeft mevrouw Manda Oplaat per 1 mei a.s. benoemd als nieuwe bestuurder van Sutfene. Zij volgt bestuurder a.i. Willem Romijn op. Manda Oplaat heeft ruime managementervaring binnen de zorgsector. Zij bekleedde diverse directiefuncties bij ziekenhuizen, in de verpleging- en verzorgingshuissector en de gehandicaptenzorg. Manda Oplaat was sinds januari 2013 programmadirecteur veranderen bij het CIZ, Centrum indicatiestelling zorg. Willem Romijn blijft tot 1 mei als adviseur verbonden aan Sutfene.

Wybe Sierksma

Wybe Sierksma treedt per 15 mei 2014 in dienst als nieuwe bestuurder van Stichting Sprank. Wybe Sierksma volgt Gertjan Veening op, die per 1 februari afscheid nam van de zorgorganisatie. Sierksma werkte dertig jaar als accountant en adviseur bij de Rijksoverheid en later bij KPMG, waar hij ook partner was. In de afgelopen jaren was hij werkzaam als trainer, adviseur en interim manager. In die hoedanigheid is hij in een aantal grotere en complexe organisaties gedurende langere perioden eindverantwoordelijk geweest.

Paul de Jongh

Per 1 maart 2014 is de heer Paul de Jongh in dienst getreden als directeur-bestuurder van Woon- en Zorgcentrum de Vriezenhof in Vriezenveen. Hij volgt daarmee de heer Ooms op, die ruim 26 jaar directeur was van de Vriezenhof. Paul was tot 1 maart werkzaam als locatiemanager bij Woonzorgconcern IJsselheem in Zwolle.

VVT Zorgverleners opgeheven

VVT Zorgverleners heeft in februari naar buiten gebracht dat de benodigde hervormingen die voortvloeien uit de transities in de langdurige zorg de organisatie heeft doen besluiten haar dienstverlening stop te zetten. Sinds 1 maart 2014 levert VVT Zorgverleners geen zorg meer. De thuiszorg aan de oud-cliënten van VVT Zorgverleners in de regio Hardenberg, Twenterand, Almelo, Tubbergen wordt voortgezet door Zorg Accent. Zorgfederatie Oldenzaal, de Posten en Zorggroep Manna doen dat voor respectievelijk de regio Oldenzaal, de regio Enschede en de regio Hengelo/Enschede. De kraamzorg is overgenomen door BTKzorg. 

 

Fusie Berkumstede, De Wissel Vastgoed en Driezorg

Per 1 januari 2014 is de fusie tussen Berkumstede, De Wissel Vastgoed en Driezorg een feit. Zorgorganisaties Berkumstede en Driezorg zijn beiden actief in de sector ouderenzorg. "Gezien alle landelijke politieke ontwikkelingen, ligt het voor de hand om op lokaal niveau krachten te bundelen om in de toekomst nóg beter in te kunnen spelen op de zorg-/hulpvraag van onze doelgroep”, aldus directeur-bestuurder Wim Rave. Naast het samengaan van de zorgorganisaties fuseerde ook Stichting De Wissel Vastgoed mee; daarmee komen zorg, dienstverlening en huisvesting weer in één hand. 

Met deze fusie bestaat de organisatie in totaal uit 11 locaties, waarvan 10 in Zwolle en 1 in Hattem. Er zijn ca. 1.225 medewerkers in dienst, die zorg bieden aan ca. 1.740 cliënten. Daarnaast zijn er ongeveer 840 vrijwilligers actief. De bedrijfsomzet bedraagt ca. 52 miljoen.


Suggesties voor deze rubriek kunt u mailen naar [email protected]