De sector zorg en welzijn maakt aanspraak op ‘transitiegeld’ uit Den Haag. Voor opscholing en bijscholing van medewerkers, voor de instroom van jongeren en voor de begeleiding van boventallige medewerkers naar ander werk. 

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken stelt 600 miljoen euro beschikbaar voor de hervormingen van de arbeidsmarkt in alle bedrijfstakken, bedoeld om mensen aan het werk te krijgen en te houden. 

Het ministerie is ‘bestookt’ met zowel landelijke als regionale plannen die betrekking hebben op (delen van) de zorg. De rijksoverheid ziet echter het liefst een integraal onderling afgestemd en gecoördineerd plan voor de hele zorg, volgens Gerard Nederpelt, directeur WGV Zorg en Welzijn.

In december heeft WGV Zorg en Welzijn plannen ingediend voor de regio’s Twente en Achterhoek. De afwikkeling van deze aanvragen neemt echter veel tijd in beslag. Het ministerie heeft een groot aantal aanvullende vragen gesteld. In beide regio’s gaat het om plannen waarmee miljoenen euro’s zijn gemoeid.

WGV Zorg en Welzijn zet zich in voor verwerven transitiegeld Asscher.

Op landelijk niveau vindt druk overleg plaats om de landelijke en regionale transitieplannen te toetsen op doublures en meer samenhang aan te brengen. Ook moet een oplossing worden gevonden voor een aantal voorwaarden die het ministerie stelt, waar partijen moeilijk aan kunnen voldoen. Zo verlangt het ministerie van de aanvragers een garantstelling uit liquide middelen, terwijl aanvragers uit de zorgsector niet beschikken over een groot (vrij besteedbaar) vermogen. Nederpelt: "Ik hoop en verwacht dat men er binnenkort uit is en we ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. Het gaat snel, dus houd de berichtgeving in de gaten.” >