Op 29 januari 2014 vond het jaarlijkse Twente Diner plaats in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Een grote delegatie van ondernemers en diverse vertegenwoordigers afkomstig van overheden (waaronder 18 Kamerleden en 2 ministers), onderwijs- en onderzoeksinstellingen kwamen naar Den Haag om daar Twente te presenteren. Dit jaar was het thema ‘zorg en techniek’.

Het Twente Diner wordt georganiseerd door de gezamenlijke ondernemersorganisaties VNO-NCW Twente, WGV Zorg en Welzijn, de Industriële Kring Twente, de Kamer van Koophandel Oost Nederland en de Twentse Tweede Kamerleden.

Twente presenteerde zich op het diner als een van Nederlands meest innovatieve regio’s. Volgens de delegatie lopen de ontwikkelingen in Twente ver voor op de landelijke regelgeving. Dat resulteert in belemmering en frustraties bij Twentse bedrijven, waardoor kansen gemist worden om een alternatieve bron van inkomsten aan te boren.

"In Twente gaat de techniek veel sneller dan de bestaande regelgeving" aldus Hans Kroeze, voorzitter VNO-NCW Twente.

"Door regelgeving slim aan te passen kan heel Nederland profiteren van Twentse innovaties, maar dan moet er dus haast worden gemaakt. Wij kunnen op dit moment bijvoorbeeld veel geld besparen in de zorg door enkel de regels voor experimenten te verruimen en de wetgeving om producten op de markt te brengen te versimpelen."

"In Twente gaat de techniek veel sneller dan de bestaande regelgeving" 

Staatssecretaris Sharon Dijksma: "Tussen dromen en daden staan wetten en regels in de weg... En daar gaan we wat aan doen.” Kroeze: "Het gaat hier vaak om regels die onzichtbaar blijven voor Den Haag maar die in de dagelijkse praktijk zorgen voor belemmeringen. Twente zal deze regels zichtbaar maken en aan de Kamer aanbieden." •

Bron: RTV Oost