Cliënten helpen zo zelfstandig mogelijk te blijven en zo goed mogelijk invulling te geven aan hun leven. Dat is waar ik graag voor ga!

De redactie heeft Fenna Eefting, als nieuwe voorzitter van het bestuur van WGV Zorg en Welzijn, gevraagd eenmalig deze column te schrijven. 


De transities in de sector zorg en welzijn en op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid staan bij iedere zorginstelling hoog op de agenda. De situatie heel kort geschetst:

De gezondheidszorg is steeds verder gespecialiseerd en daarmee versnipperd. De zorg over de toekomstige betaalbaarheid van het zorgstelsel krijgt door de economische situatie extra urgentie. Zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligers moeten het beroep op professionele zorg verminderen. Hierdoor verdwijnen betaalde banen in de zorg. De werkloosheid stijgt hierdoor en leidt tot een groter risico op problemen op het gebied van gezondheid en welzijn.  

Een ongezonde neerwaartse spiraal is ontstaan.

Hiermee is een grote uitdaging voor alle werkgevers in de zorg en beleidsmakers bij de overheid ontstaan. Hoe kunnen we uit deze negatieve spiraal komen en een win-winsituatie creëren? 

 

 

De transitie in de zorg moet dit mogelijk maken. Voor gemeenten, zorgkantoren, ziektekostenverzekeraars en zorgorganisaties is nog niet altijd duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is en hoe partijen invulling geven aan hun verantwoordelijkheid. En precies hier zie ik een grote kans en mogelijkheden om tot een opwaartse beweging te komen. 

WGV Zorg en Welzijn heeft als grote thema’s transitie en transformatie, ‘van zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Zorgen dat we in de toekomst blijven beschikken over goede en gemotiveerde professionals die denken in termen van kansen en mogelijkheden. Die cliënten helpen zo zelfstandig mogelijk te blijven en zo goed mogelijk invulling te geven aan hun leven. Dat is waar ik graag voor ga! We doen dit door het faciliteren en stimuleren van brede regionale coalities. De transitie is slechts een vehikel om te komen tot de noodzakelijke transformatie. En daar hebben we coalities voor nodig, want hoe groot we ook zijn als zorgsector, de problemen kunnen we alleen het hoofd bieden door met z’n allen samen te werken aan een voor ons allen overstijgend doel: een wereld waarin gezondheid en geluk het wint van ziekte en zorg. 

Fenna Eefting, voorzitter bestuur WGV Zorg en Welzijn