Hartemink neemt afscheid van Noorderboog

Lidy Hartemink stopt als bestuursvoorzitter van Noorderboog. Haar opdracht om Noorderboog toekomstbestendig te maken is afgerond, zo meldt Wim de Kleuver, voorzitter van de raad van toezicht. Hartemink begon in januari 2011 als voorzitter van de raad van bestuur van Zorgcombinatie Noorderboog, een ketenzorgorganisatie bestaande uit een ziekenhuis, vier poliklinieken, een expertisecentrum en zes verpleeg- en verzorgingshuizen. Lidy Hartemink is per 1 juni 2015 aangesteld als nieuwe bestuurder van Zorggroep Almere.

Diny Haafkes nieuw lid Raad van Toezicht Baalderborg Groep

Op 1 januari 2015 is Diny Haafkes toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Baalderborg Groep. Zij volgde daarmee Piet Been op, van wie de zittingstermijn er per 1 januari opzat. Diny heeft ruime ervaring in de jeugdzorg en gezondheidszorg. Vanaf 1995 was zij bestuurder van De Eik en later ook Z.O.N. Een succesvolle fusie met Dreei leidde tot de nieuwe organisatie Ambiq in Hengelo (O), waarvan zij twee jaar voorzitter was van de Raad van Bestuur. Op dit moment is zij partner in 0/24 Research & Organisation Development.

Nieuwe voorzitter rvb Zorgspectrum Het Zand 

Wybren Bakker is benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Zorgspectrum Het Zand. Wybren Bakker werkte als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis en is daarna als leidinggevende in de ouderenzorg gaan werken in verschillende verpleeghuizen in het noorden van het land. Vervolgens is hij zes jaar directeur van NU’91 geweest en daarna bijna tien jaar bestuurder in diverse organisaties in de ouderenzorg en maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam en Zutphen. Bakker zal samen met Gerrie Janssen invulling geven aan de verdere ontwikkeling van de stichting met zes verzorgingshuizen in de regio Zwolle. 

Roessingh benoemt nieuwe bestuurder 

Revalidatiecentrum Roessingh in Enschede heeft Marc van Gestel benoemd als medisch bestuurder. Samen met Pieter Windt maakt Van Gestel per 1 april 2015 deel uit van de dan tweehoofdige raad van bestuur van het revalidatiecentrum. Naast zijn bestuurlijke taken zal Van Gestel als revalidatiearts gaan werken in de poliklinische pijnrevalidatie van Roessingh. Van Gestel werkt sinds 2000 als bestuurder/revalidatiearts bij het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden.

Dick Plessius vertrekt bij SZMK 

Directeur Dick Plessius vertrekt bij de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK). In juli gaat hij met vervroegd pensioen. Plessius is 61 jaar oud. SZMK is aanbieder van ouderenzorg in Groenlo en omstreken. Plessius werd er in 1993 directeur van de locatie Pronsweide in Winterswijk en was vervolgens betrokken bij vier fusies. De huidige organisatie is ontstaan uit tien instellingen. Het is nog niet bekend wie Plessius gaat vervangen. 

Mengerink vertrekt bij Carintreggeland

Joke Mengerink-Hogevonder stopt per 1 juni 2015 als bestuurder bij Carintreggeland, organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Mengerink is sinds 1 januari 2009 werkzaam als bestuurder van Carintreggeland. Zij vindt dat er, gezien de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen bij Carintreggeland, een bestuurder moet komen die gaat kijken naar de inrichting van de top van de organisatie. Zij wil, mede gezien haar leeftijd, de weg vrijmaken voor een mogelijke opvolger. De raad van toezicht buigt zich de komende periode over haar opvolging.

Suggesties voor deze rubriek kunt u mailen naar [email protected]