Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sectorplannen die in het derde tijdvak worden ingediend. Met deze plannen wordt de overgang bevorderd van werk of werkloosheid naar (ander) werk in hetzelfde of een ander beroep. De trajecten zijn gericht op het aan het werk helpen of houden van mensen die (nu of op termijn) met werkloosheid worden bedreigd of nu al zonder werk zitten. Het kan bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen van een mobiliteits- of transitieplatform of om het uitvoeren van activiteiten gericht op bemiddeling en scholing.

Subsidie voor werkgevers

Werkgevers met vacatures die ze niet vervuld krijgen, die mensen specifiek willen opleiden voor hun organisatie, of die medewerkers hebben die op zoek zijn naar ander werk, kunnen gebruik maken van de middelen van de sectorplannen. Zij kunnen de komende 2 jaar circa 50% van alle benodigde scholings- en begeleidingskosten vergoed krijgen.

In het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn zijn 3 plannen waar u als werkgever in zorg en welzijn gebruik van kunt maken:

Sectorplan Achterhoek Nieuw Werk

In de Achterhoek is het doel om 1.000 mensen vanuit een werkloosheidsituatie of vanuit werk te begeleiden naar werk in de Achterhoek of in Duitsland (200 van de 1.000). Hierbij wordt geprobeerd om zoveel mogelijk aanwezige vakkrachten voor de regio te behouden.

 Meer informatie:
 www.sectorplanachterhoek.nl

 Anita van Heel
 WGV Zorg en Welzijn
 06 - 51 85 14 70
[email protected]


Sectorplan Twente werkt aan intersectorale mobiliteit

Het doel is om 1.300 werklozen en met werkloosheid bedreigden te begeleiden naar kansrijke beroepen in de regio Twente. Van de 1.300 deelnemers zullen in totaal 300 deelnemers in Duitsland geplaatst worden.

 Meer informatie:
 www.sectorplantwente.nl

 Anton Oude Nijeweme
 WGV Zorg en Welzijn
 06 - 10 40 26 76
[email protected]

Kick-off Sectorplan Twente

Op 8 april 2016 wordt een kick-off georganiseerd in de Gieterij in Hengelo. Als werkgever bent u van harte welkom om u te laten informeren over de mogelijkheden.
Lees hier meer en meld u aan


Sectorplan Vierkant voor werk

Het sectorplan Vierkant voor Werk is een sectorplan voor de arbeidsmarktregio Drenthe en Hardenberg. Er wordt ingezet op het (her)plaatsen van 700 werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers bij (nieuwe) werkgevers in kansrijke beroepen.

 Meer informatie:
 stichtingwerkinbeweging.nl

 Gerda Roelofsen
 Bureau Diensten Drenthe
 0591 - 64 52 77
[email protected]


Sectorplannen: een middel, geen doel

In het maartnummer van "Middelpunt", het ledenmagazine van VNO-NCW Midden staat een interview met Gerard Nederpelt over de sectorplannen.