Op woensdag 16 maart is het open leerplatform allyoucanlearn.eu gelanceerd. Deze online omgeving bevat lesmodules voor medewerkers, studenten, maar ook voor mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn. Met korte cursussen kunnen zij hun zorgvaardigheden en kennis verbeteren. De online omgeving bevat op dit moment onder andere de modules palliatieve zorg, medisch rekenen, geluksgericht werken en mensen met dementie.

De opzet

Door een intensieve samenwerking tussen onderwijs, werkveld en een aantal E-learning bedrijven is het platform tot stand gekomen. De opzet is dat het open leerplatform de online omgeving wordt waarop betrokkenen binnen zorg en welzijn kennis opdoen, leren en ontwikkelen op het niveau en op die onderwerpen die zij nodig hebben om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. Het platform is bedoeld voor medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties, studenten, vrijwilligers, mantelzorgers, gemeentemedewerkers en andere betrokkenen.

Landelijke ambitie

Het platform is gestart in Oost-Nederland, de ambitie is om met het platform een landelijke dekking te gaan krijgen.

Verdere ontwikkeling

De lancering van allyoucanlearn.eu wordt de basis voor een subsidieaanvraag bij het Regionaal investeringsfonds mbo. Aventus is penvoerder van de subsidieaanvraag. De ambitie voor de komende 4 jaar is om het platform verder te ontwikkelen en uit te breiden met veel meer gratis lesmodules. Hierin werken onderwijs (8 ROC’s en 4 hogescholen), zorg- en welzijnsorganisaties, bedrijven, gemeentes en provincies (Overijssel en Gelderland) nauw samen met elkaar. Dit doen zij onder begeleiding van professor Wim Veen. Het platform is technisch gerealiseerd door Parcours learning.

Meer weten? Kijk op allyoucanlearn.eu.