Op 1 februari jl. startte de samenwerking tussen Werkend Stedendriehoek en WGV Zorg en Welzijn om mobiliteit van werkenden in de regio te vergroten. Met het instrument Baanbieding kunnen werkenden een baan vinden voor één dag. Hiermee wordt vroegtijdige mobiliteit ondersteund tussen organisaties in de regio’s Achterhoek, IJssel-Vecht, Stedendriehoek en Noord-Veluwe en Twente. 

BaanBieding is het online platform dat de baan voor een dag mogelijk maakt. Op het platform bieden werkgevers functies aan en kunnen medewerkers een keuze maken uit het aanbod en zich aanmelden. Meedoen aan Baanbieding biedt werkgevers de kans om hun organisatie te profileren en medewerkers van buitenaf aan te trekken. Verder is het de uitgelezen kans om werkenden kennis te laten maken met de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Medewerkers doen inspiratie op om hun eigen functie binnen de organisatie te verrijken en denken na over hun toekomstige loopbaanontwikkeling. Daarnaast bevordert het de mobiliteit en maakt deze bespreekbaar.

BaanBieding biedt u kansen voor:

- Uw medewerkers om kennis te maken met andere organisaties en verrijkt terug te keren in de eigen werksituatie 

- Het bespreekbaar en tastbaar maken van ‘mobiliteit’ op een laagdrempelige manier
- Uitwisseling het hele jaar door 
- Het profileren van uw organisatie en het aantrekken van medewerkers van buitenaf

Hoe doet u mee? 

Stel voor een dag(deel) 1 of meer functies beschikbaar voor iemand van buitenaf. De dag hoeft u vooraf nog niet te bepalen. Als iemand zich aanmeldt, spreekt u met deze persoon een datum en tijdstip af. 

Via www.baanbieding.com/werkgever kunt u als werkgever functies beschikbaar stellen. Volg de twee beschreven stappen en u doet mee! Vergeet niet om uw medewerkers te attenderen op dit platform en hen uit te nodigen mee te doen. Zij vinden meer informatie op www.baanbieding.com/werknemer.

Meer informatie

Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Ans Huisman, adviseur bij ZorgSelect via 088 255 66 50 of [email protected].