"Wie geen koers heeft zal niet verdwalen, maar weet ook niet waar hij naartoe gaat."

Onze wereld verandert. Daarmee doel ik niet alleen op de sector zorg en welzijn. Veranderingen voltrekken zich ook op andere terreinen. Denk daarbij alleen al aan de veranderingen in de sociale zekerheid, nieuwe arbeidsverhoudingen, andere onderwijsconcepten, snelle veranderingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, technologische vooruitgang en macro-politieke verschuivingen. Tegenover schaalvergroting en globalisering staat een beweging die zich kenmerkt door schaalverkleining, ontschotting en terugkeer naar ‘de menselijke maat’. 

Wat betekent dit voor de werkgeversvereniging? Welke koers moet de vereniging komende jaren voeren? Wat verwachten de leden van de vereniging? Waarop kunnen we van toegevoegde waarde zijn? Deze en andere vragen komen dit jaar aan de orde in een aantal bijeenkomsten die de vereniging komende maanden gaat organiseren. 

Gekozen wordt voor een kleinere setting, waarbij bestuurders van lidinstellingen, die zich desgewenst kunnen laten vergezellen door hun hoofd HRM, gevraagd worden input te leveren en mee te praten over een aantal strategische keuzes die voorliggen. Hierin werken we samen met de Argumentenfabriek.

Het bestuur van de vereniging wil toe naar een gedeeld eigenaarschap. De vraag is alleen: eigenaarschap waarvan? Het traject zal eind dit jaar worden afgerond. De Algemene Ledenvergadering zal zich dan moeten uitspreken over een voorstel voor een nieuwe strategische koers, dat dan ook z’n vertaling zal krijgen in het werkplan 2017. Tegelijkertijd zullen ook het mandaat, de omvang en de samenstelling van het bestuur aan de orde komen.

Wie geen koers heeft zal niet verdwalen, maar weet ook niet waar hij naartoe gaat. Zolang de bestemming onbekend is, maar overeenstemming bestaat over de richting, kan het gezamenlijk reizen veel voldoening opleveren, zolang we het eens zijn over het tempo waarin we reizen. 

Gerard Nederpelt
Directeur