Tot nu toe gebruikten de verschillende opleidingsinstituten hun eigen formulieren en dossiers, wat de situatie onoverzichtelijk maakte. Als er stageplaatsen onbenut bleven, werd dat niet altijd (snel) opgemerkt, verduidelijkt Mulder.

Hoving: “Als je geen plaatsen wilt laten liggen, dan is het handig dat je precies weet wie waar behoefte aan heeft.” Stubbe: “Je voorkomt zo ook dat scholen zorginstellingen in de hele regio moeten afbellen om te zien of er nog ergens plekken zijn.”

Zelf matchen

In eerste instantie is geprobeerd om een bestaand digitaal systeem van een externe partij te gebruiken, maar dat liep op niets uit. “Het systeem bleek te complex”, aldus Stubbe. Hoving: “Het was een matchingsysteem, maar wij willen graag zelf matchen. Een stagiair moet goed passen op de beschikbare plek. Dat vinden wij belangrijk.”

Daarna is besloten een websitebouwer van WGV Zorg en Welzijn een systeem te laten ontwikkelen, in samenwerking met de onderwijsorganisaties ROC van Twente en Saxion en de zorginstellingen Livio, De Twentse Zorgcentra en ZorgAccent. Inmiddels is ook Aveleijn betrokken.

Verder hebben de ziekenhuizen ZGT en MST en het Graafschap College belangstelling getoond voor deelname, volgens Stubbe. Hoe meer organisaties meedoen, des te completer en efficiënter het systeem wordt.

Stubbe: “We beginnen met wat we hebben. Daarna kijken we of we het systeem kunnen uitbouwen naar de rest van ons werkgebied en eventueel ook met bijvoorbeeld administratieve en facilitaire stages in de zorg.”

Mulder: “Maar we moeten er eerst handigheid in zien te krijgen. In het begin zal ik er nog schaduwdossiers naast houden, voor de zekerheid.” Saxion zoekt per jaar zo’n 800 tot 900 stageplaatsen voor de tweede-, derde- en vierdejaars studenten. In totaal zijn er in het hele werkgebied van de vereniging jaarlijks zo’n 20.000 mbo- en hbo-stageplaatsen nodig, schat Stubbe.

Op de vraag of het nieuwe systeem efficiënter is dan de oude werkwijze, antwoorden de coördinatoren van de betrokken zorg- en onderwijsinstelling: “Pas als een groot aantal organisaties meedoet, is het echt efficiënter. Nu nog niet.” Maar de deelnemers zijn hoe dan ook enthousiast over wat er tot nu toe is bereikt. Stubbe: “Jazeker, we waren en zijn nog steeds enthousiast.”

Ontwikkeling arbeidsmarkt

Hoe denken coördinatoren Mulder en Hoving en WGV-projectleider Stubbe, allen betrokken bij het digitale stagesysteem, dat de arbeidsmarkt in de zorg zich zal ontwikkelen?

Mulder: “De voorspelling is dat de markt meer mensen nodig heeft dan zich zullen inschrijven. De tendens is dat er, onder invloed van hogere eisen van zorgverzekeraars en toegenomen complexiteit van de zorg, meer vraag zal zijn naar hbo-v verpleegkundigen, in vooral de thuiszorg en ouderenzorg. Wij hebben de studentenstop voor deze opleiding dan ook losgelaten.”

De verwachting is dat het aantal aanmeldingen ongeveer gelijk zal zijn met voorgaande jaren, of iets zal dalen vanwege het feit dat er steeds minder jongeren zijn en vanwege de aantrekkende economie. In tijden van crisis kiezen meer studenten voor een opleiding in de zorg, zo leert de ervaring. Ook de vraag naar mbo-opgeleide verzorgenden IG zal toenemen, verwachten de drie.