“Toen ik kwam, zat Markenheem behoorlijk in de problemen. Financieel ging het niet goed, maar ook op het gebied van zorginhoud was er veel te verbeteren. Voor mij was het de eerste kennismaking met ouderenzorg, een flinke overgang vanuit de jonge autisten, zowel wat betreft de cliënten als de medewerkers. Wat me bij het laatste opviel: ze hebben zonder uitzondering een heel groot hart voor de zorg.”  

Kwaliteit van zorg

“Met mij kwamen er stevige mensen binnen op 'finance en control', waardoor ik me goed kon concentreren op de kwaliteit van zorg. We hebben vanaf dag één stevig ingezet op ontwikkeling en opleiden, een Markenheem-Akademie opgezet en we zijn een verband aangegaan met het Graafschap College in Doetinchem. Onze opleidingscoördinator Frans Mol is twee jaar geleden enthousiast teruggekomen van de leergang Strategisch Leerplan. Dat brengt je als organisatie iets extra’s, je kijkt op een andere manier naar leren. Daar zijn we nu in de praktijk mee bezig. Niet één-op-één natuurlijk, dat werkt niet, maar binnen de context van de manier waarop we hier werken.” 

“Het appèl op medewerkers is veranderd, met alle complexe zorg van vandaag. Hoe bereid je mensen daarop voor en hoe houd je ze bekwaam? Hoe bereid je jonge mensen voor? We hebben daarbij heel veel aan het Graafschap College. Er komen docenten bij ons en ook in de wijk. Dat heeft een enorme meerwaarde. Dat bij elkaar brengen van leren en werken is ook een belangrijke rol voor de werkgeversvereniging. Ik ben blij dat dat hoog op de agenda staat.”

Inmiddels is Markenheem getransformeerd van een instelling met zes ‘stand-alone’ verzorgingshuizen in de gemeenten Bronkhorst en Doetinchem, tot een instelling die complete ouderenzorg aanbiedt, van huishoudelijke zorg thuis tot intensieve zorg binnen de vijf overgebleven woonzorgcentra. André Endeman: “We zijn erin geslaagd Markenheem in de regio weer positief op de kaart te zetten.” 


"Op het gebied van zorginhoud was er veel te verbeteren."

Imago ouderenzorg

“Het bestuur van WGV Zorg en Welzijn is al met heel veel zaken bezig. Ik moet afwachten wat mijn bijdrage precies kan zijn. Wat me in ieder geval aangrijpt, is het imago van de ouderenzorg. Ik hoop daarin iets te kunnen betekenen, hoe ingewikkeld dat misschien ook is. Mensen als Hugo Borst en Jan Slagter hebben het goede voor met ouderenzorg. Maar ze brengen het onder de aandacht door te benoemen waar het niet goed gaat. Ik snap dat, maar je doet daar veel goede mensen mee tekort. Het beeld van ouderenzorg is niet best, maar het is niet wat ik zie als ik in mijn eigen organisatie kijk. Om te werken en te leren in een veranderende zorgwereld heb je juist energie en positiviteit nodig. Negatieve berichten maken dat onnodig moeilijk. Daarin zou ik graag iets willen veranderen.”