In iedere zorgorganisatie is dagelijks verbetering te behalen. Daarvan is Paulien Nienhuis, managing consultant Dienstverlening en Zorg van Symbol BV, overtuigd. En bij sommige zorg- en welzijnsorgani-
saties is het, wat haar betreft, zelfs broodnodig. “Ik loop al even mee en verbaas me helaas nog vaak.”

Ze helpt organisaties door middel van Continu verbeteren (Lean) met het slimmer inrichten van werkprocessen en het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en werkplezier voor de zorgprofessional. “Kortgeleden was ik bijvoorbeeld bij een zorginstelling waar beschermde opvang wordt geïndiceerd. Ze hebben te maken met oplopende wachtlijsten. Ik kreeg daar zonder blikken of blozen gemeld dat de werkvoorraad nu bijna acht weken is. De werkvoorraad! En dan hebben we het over een hele kwetsbare groep in de samenleving... Ik vind het schrijnend dat de zorgorganisa-
ties zichzelf soms niet eens meer verbazen over dat soort situaties en daarmee accepteren dat het zo is.”

Spiegel

Paulien Nienhuis fungeert vaak als spiegel voor zorgprofessionals en

management. “Ik zie mensen soms schrikken van mijn reactie. Zij zijn aan een bepaalde werkwijze of situatie gewend; het kan niet anders in hun beleving. Als we daarna samen aan de slag gaan, blijken er altijd verbeteringen mogelijk. Verbeteringen die positief zijn voor de cliënt én de zorgprofessional.”

Wat ze geregeld ziet, is dat het management weinig weet heeft van wat er op de werkvloer echt speelt. Een gemiste kans, vindt Nienhuis. “Daardoor is er ook vaak veel onbegrip over en weer.” Ze laat nogal eens directieleden en managers ‘stage lopen’ binnen hun eigen organisatie. “Dat geeft veel inzicht en daarmee is de dialoog over wat beter kan geopend.”

Bij het begin van een verbetertraject voert ze als eerste het gesprek om te weten te komen wat de belangrijkste zorgpunten zijn. “Je hoort dan dat werkprocessen niet  goed verlopen, dat er mensen ziek of gefrustreerd zijn, cliënten niet tevreden zijn of er veel verloop is.

En soms heeft een organisatie te maken met bezuinigingen, waardoor er met minder mensen hetzelfde werk moet worden verricht.”