"Hebben we straks voldoende en goed op hun taak toegeruste medewerkers?"

Hoe zorg je dat iedereen tevreden is en blijft? Dat is nog een hele opgave. Alles went. Dus iets waar je een jaar geleden nog heel tevreden over was, lijkt nu al gewoon. Dat betekent dat je vooruitkijkend eigenlijk altijd meer wilt, maar moet leren om in tevredenheid terug te kijken.

Scoren voor open doel geeft minder voldoening dan scoren na een mooie voorzet en een een-tweetje waarbij de doelman het nakijken heeft. Niet alleen het resultaat, maar ook de uitvoering telt. Hoe moeilijker de opgave, hoe groter de voldoening als het gelukt is.

Het wedstrijdje ‘wie heeft het beste sectorplan uitgevoerd?’ is naar mijn mening overtuigend gewonnen door de regionale werkgeversverenigingen in de zorg. De cijfers liegen er niet om. In een paar jaar tijd zijn zo’n 70.000 scholingstrajecten uitgevoerd, waaronder 10.000 BBL-trajecten. Dat gebeurde in 18 regionale plannen, waarvan WGV Zorg en Welzijn er 4 voor haar rekening nam. Alle plannen komen dicht in de buurt van een 100% benutting van de gereserveerde subsidiebedragen.

In totaal hebben we het dan over 67,5 miljoen euro subsidie op een totale investering van 250 miljoen euro.

Dat zijn de getallen. Het onderliggende proces is echter veel interessanter. We zijn namelijk als regio’s in staat geweest om gezamenlijk één raamwerk op te zetten dat ruimte geeft voor differentiatie, terwijl het tegelijkertijd structuur biedt, waardoor helder en transparant gewerkt kon worden. Met één AO/IC; één digitaal systeem waarin alle documentatie wordt vastgelegd; één Shared Service Centrum dat alle documenten controleert; één externe accountant, maar ‘last but not least’ juist een groot aantal regionale projectleiders die als spelverdeler optraden, aanvallen opzetten en terugvielen als het nodig was. Deze mix is bepalend voor het succes. Het smaakt naar meer. Er ligt kracht in de regio, gebruik die kracht. Er wacht ons een zware wedstrijd, maar wel een interessante. Er staat veel op het spel: hebben we straks voldoende en goed op hun taak toegeruste medewerkers? Dat vraagt een gecoördineerde aanpak met zonedekking. De regio’s hebben nu wel een basisplaats verdiend.

Gerard Nederpelt
Directeur WGV Zorg en Welzijn