Steeds meer zorginstellingen zijn op zoek naar manieren waarop ze verbeter-
mogelijkheden kunnen identificeren en uitvoeren. Omdat zorgmedewerkers centraal in het zorgproces staan, worden zij gezien als potentiële bron van innovatie. De HRM onderzoeksgroep van de
Universiteit Twente (UT) voert onderzoek uit naar de wijze waarop zorginstellingen deze ‘medewerker-gedreven innovaties’ kunnen stimuleren. Onderzoek bij medisch laboratorium Medlon laat zien dat zorgprofessionals ondanks hun geformaliseerde werk een belangrijke schakel kunnen zijn bij het innovatieproces.

Medewerker-gedreven innovatie in de zorg?

Wanneer zorgprofessionals nieuwe of verbeterde producten en/of processen bedenken of bijdragen aan de implementatie, wordt gesproken over medewerker-gedreven innovatie. Hierbij gaat het over medewerkers die zich buiten een R&D-afdeling of beleids-
centrum bevinden. Omdat zorginstellingen te maken hebben met complexe structuren en protocollen, moeten veel barrières overwonnen worden om verbetermogelijkhe-
den te identificeren en uit te voeren. De gangbare opvatting is daarom dat er weinig ruimte is voor innovativiteit van zorgmedewer-
kers.

Ons onderzoek bij Medlon laat zien dat medewerker-gedreven innovatie wel degelijk mogelijk is in een geformaliseerde omgeving.

Tamara Gilbers, HR manager Medlon: “Wij doen mee aan het onderzoek om erachter te komen wat maakt dat medewerkers met initiatieven komen.”

Succesfactoren voor innovatie?

Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers van de werkvloer een primaire bron zijn bij het herkennen van verbetermogelijkheden. Het ten uitvoering brengen van nieuwe ideeën wordt door zorgmedewerkers als problematischer gezien. Ideeën van medewerkers stranden door een gebrek aan tijd, prioriteit en erkenning. Echter, er zijn ook voorbeelden van instrumenten die medewerkers wel in staat stellen om verbetermogelijkheden uit te voeren. Bij Medlon blijkt dat met name betrokkenheid bij innovatieve (Lean) projecten, het werken in teams en inspraak bij beslissingen een belangrijke rol spelen bij het faciliteren van medewerkers om te kunnen innoveren. Een randvoorwaarde is dat organisaties open staan voor ideeën van de werkvloer. Voor initiatieven van onderaf is het belangrijk dat organisaties middelen beschikbaar stellen (tijd en geld) en dat medewerkers voldoende autonomie hebben.

Medewerkers kunnen bijvoorbeeld worden vrij gepland om in projecten deel te nemen. Daarnaast is het van cruciaal belang dat leidinggevenden in staat zijn suggesties verder te communiceren. 

Meer informatie?

Wij doen op dit moment bij verschillende zorgorganisaties onderzoek naar het proces van medewerker-gedreven innovatie. Zorgorganisaties nemen maatregelen als reactie op veranderingen in de zorg. Daarom onderzoekt de UT in welke mate instrumenten, zoals zelfsturende teams kunnen bijdragen aan het innovatieproces. 

Geïnteresseerd?

Wilt u ook deelnemen of meer informatie, neem dan contact op met Maarten Renkema.