Het mooiste wat je kunt geven, ben jezelf!

Om jongeren een beeld te geven van de sector zorg en welzijn, hen kennis te laten maken met de dynamiek en vooral te laten zien hoe zij de toekomst kunnen veranderen, ontwikkelt WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met de andere regionale werkgeversorganisaties onder de koepelorganisatie Regioplus het gratis lesmateriaal ‘Aan JOU hebben we wat’. Het lespakket is voor het vmbo zeer geschikt om in te zetten ten behoeve van de sectorkeuze (leerjaar 1/2) of binnen de thema’s loopbaanleren en overige LOB-uren. Het lesmateriaal wordt eind augustus/begin september uitgeleverd.

Arbeidsmarkt in de zorg trekt aan

De afgelopen jaren zijn er veel banen verdwenen in de zorg. Inmiddels zijn er duidelijke tekenen dat de arbeidsmarkt weer aantrekt. Dit blijkt uit de Factsheet Zorg die UWV heeft uitgebracht tijdens de landelijke Week van Zorg en Welzijn van 13 tot en met  18 maart. Cijfers vanuit de ZorgSelect vacaturemeldingen bevestigen de verwachte toename van het aantal banen binnen zorg en welzijn. Meer informatie


Universitair Innovatie Lab (UIL)

Het Universitair Innovatie Lab is een multi-disciplinaire denktank, waar jonge academici leren, ontwikkelen onderzoeken, gevoed door de vraagstukken van organisaties. Sinds begin januari is Julia van Elten bezig om het UIL-concept laagdrempelig beschikbaar te maken voor leden van WGV Zorg en Welzijn. Inmiddels hebben al twee leden aangegeven een UIL te willen inrichten. De komende tijd wordt dit gezamenlijk verder uitgewerkt. Klik hier voor meer info, of neem contact op met Julia van Elten.

Wendbaar aan het werk

De twee aanvragen voor de ESF-regeling duurzame inzetbaarheid voor regio’s en sectoren die WGV Zorg en Welzijn, samen met collega-organisatie Transvorm, heeft ingediend zijn gehonoreerd. Gedurende 18 maanden is € 500.000,- beschikbaar om te werken aan wendbare medewerkers en een gezonde organisatiecultuur in zorg en welzijn. Onder de noemer 'Wendbaar aan het werk' krijgen zestien organisaties per werkgeversvereniging de kans om mee te doen aan het project. De helft van de organisaties focust op goed werknemerschap en de andere helft op goed werkgeverschap. 

Het project gaat op 1 mei 2017 van start. Op 23 mei vindt een startbijeenkomst plaats voor geïnteresseerde organisaties. Klik hier voor meer informatie/aanmelden

Leergang Strategisch Leren

Wilt u weten hoe u als opleidingsmana-
ger samen met key-partners binnen uw organisatie een beleidsplan strategisch leren voor uw organisatie opstelt? Dan is de Leergang (Expeditie) Strategisch Leren mogelijk iets voor u. Met het beleidsplan strategisch leren voorkomt uw organisatie verspilling van manuren en middelen en verbetert u de kwaliteit van het opleiden en ontwikkelen binnen uw organisatie. Om een goede indruk te krijgen van de leergang staat een inspiratiepleinsessie van 1 dag gepland op woensdag 10 mei ‘17. De leergang bestaat uit een intakegesprek en 6 trainingsbijeenkomsten van 1 dag, waarvan de eerste plaatsvindt op woensdag 20 september. Meer informatie/aanmelden

Grensoverschrijdende samenwerking

Op 20 maart jl. is er vanuit de Euregio een bezoek gebracht aan Berlijn, waarin ook het vraagstuk van diploma-erkenning in verplegende en verzorgende functies aan de orde is geweest. Meer informatie