Het is 11 april 2013 als de handtekeningen van kabinet en sociale partners worden gezet onder een Sociaal Akkoord. Daarin is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor de inmiddels bekende sectorplannen. Het kabinet stelde 600 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die de arbeidsmarkt en de positie van werknemers versterken. Afgesproken is dat wanneer werkgevers hierin investeren, de overheid voor 50% optreedt als co-financier.

Vanwege de economische crisis destijds zijn sectorplannen mogelijk gemaakt voor de gehele arbeidsmarkt, waarbij in de zorgsector niet alleen de gevolgen van de crisis werden gevoeld, maar er ook een transitie op komst was die andere eisen stelde aan competenties van verzorgend en verplegend personeel.

Inmiddels zijn we bijna aan het eind van de looptijd van deze sectorplannen en blikken we met drie spelers terug op de bereikte resultaten: Petra van Golen (rechts op foto), beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW),

Hans Jansen, consultant van het Agentschap SZW en Martine Duenk, projectleider sectorplannen bij WGV Zorg & Welzijn. 

Petra van Golen: “Voor zover het de zorgsector betrof, waren minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn betrokken, ieder vanuit hun verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt. De problematiek in de zorg was duidelijk, daarom is 100 miljoen euro voor de sector aangevraagd. Daarbij is heel constructief door alle zorgpartijen en VWS overlegd over een verdeling van taken. Afgesproken is dat de regio’s zorgen voor scholing en opscholing en dat de landelijke zorgpartijen zich met name op mobiliteitstrajecten zouden richten. Uiteindelijk is daar een raamwerk uitgerold dat door alle partijen is ondertekend, waarbij er 32,5 miljoen euro is aangevraagd voor mobiliteitstrajecten en 67,5 miljoen euro voor scholing.” 

De cijfers zijn middels een filmpje op 22 maart aan demissionair staatssecretaris Van Rijn (VWS) gepresenteerd.