Inzicht in de arbeidsmarkt zorg en welzijn is altijd al belangrijk geweest. Nu de sector zich snel ontwikkelt en er de komende jaren in geheel Nederland personeelstekorten ontstaan, is dat inzicht noodzakelijker dan ooit. Het eind vorig jaar door de werkgevers-
vereniging gelanceerde online dashboard ‘Arbeidsmarkt in beeld’ voorziet beleidsmakers van gerichte, regionaal relevante informatie. Deze informatie kan hen helpen bij het ondernemen van de juiste acties in alle uitdagingen die de sector zorg en welzijn biedt op het gebied van personeelsvoorziening.
 
 
Hoewel er landelijk allerlei gegevens beschikbaar zijn, komt daarin de regionale diversiteit onvoldoende naar voren. Daarnaast zijn landelijke cijfers vaak verouderd. ‘Arbeidsmarkt in beeld’ voorziet in de behoefte aan up-to-date en regionale informatie.

Met enkele klikken de gezochte informatie 

Op de website vindt u bijvoorbeeld informatie over de instroom in het onderwijs, ziekteverzuim en de uitstroom uit de sector. Dit is weergegeven met interactieve grafieken per regio en per branche, en hierbij kan gebenchmarkt worden. Met slechts enkele klikken raadpleegt u zo de gezochte informatie! Naast uitgebreide data zijn er ook short- en longreads te vinden op ‘Arbeidsmarkt in beeld’. Deze artikelen halen de opvallende zaken uit de cijfers naar voren en geven hier duiding aan. 

Groene en grijze druk 

Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van de groene en grijze druk. Groene druk: de verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Grijze druk: de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. 

 

De komende jaren neemt de vergrijzing verder toe, terwijl ook de ontgroening door blijft gaan. Alleen inzetten op nieuwe instroom is niet voldoende om te blijven voorzien in voldoende arbeidskrachten voor de sector. Aandacht voor zij-instromers en herintreders, duurzame inzetbaarheid en potentieel van zittend personeel is de komende periode erg belangrijk. 

Meer informatie over ontwikkelingen die direct of indirect effect hebben op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn vindt u onder de knop ‘Omgeving’ (deze knop ziet u zodra u een regio heeft aangeklikt). Raadpleeg het online dashboard via wgv.arbeidsmarktinbeeld.nl 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Hokke, manager bedrijfsvoering/strategisch relatiemanager bij WGV Zorg en Welzijn: per e-mail via [email protected] of telefonisch via 088 255 6650.