Allyoucanlearn is een publiek-private samenwerking tussen 39 partners vanuit mbo, hbo, zorg- en welzijnsin-
stellingen, overheid en bedrijfsleven, vooralsnog geconcentreerd in oostelijk Nederland. We spreken met twee sleutelfiguren van Allyoucanlearn (AYCL): Gideon Alewijnse (links op foto), voorzitter van het College van Bestuur van ROC Aventus en Dries Krens, AYCL-programmamanager.

 
In de sector zorg en welzijn moet door de beroepsbeoefenaars doorlopend
(bij)geleerd worden. ‘Een leven lang leren’ is het credo. Maar hoe geef je dat slim vorm? Hoe zorg je ervoor dat leren voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is, uitdagend, flexibel en professioneel tegelijk? Het antwoord daarop: Allyoucanlearn, het open leerplatform voor onderwijs, werkveld en andere betrokkenen binnen zorg en welzijn.

Unieke samenwerking

Allyoucanlearn is tot stand gekomen dankzij een subsidie van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF), die voor vier jaar is toegekend. ROC Aventus nam bij de aanvraag het initiatief. Gideon Alewijnse vertelt: “De arbeidsmarkt blijft constant, maar het personeelsaanbod

wordt minder. We moeten dus creatiever worden door hetzelfde te leveren met minder menskracht. De mogelijkheden van ICT zijn daarbij cruciaal. Tegelijk constateer ik dat de kloof tussen studenten en docenten juist op dit terrein groot is. De opzet van dit leerplatform geeft ons de kans een kwaliteitsslag te maken. Het unieke aan het project is de samenwerking met bedrijven, instellingen en scholen. Het was voor ons reden om op kop te gaan.”
 
Via de website www.allyoucanlearn.eu kunnen studenten en werkenden in de zorg- en welzijnssector gratis online leermodules volgen. Deels zijn dit bestaande modules. Voor een ander deel worden nieuwe leermodules gemaakt door teams onder leiding van een instructional designer. Dries Krens licht toe: “De samenstelling van de teams wisselt per module. Elk team bestaat in principe uit mensen vanuit het werkveld, onderwijs en gemeenten. Daardoor versterk je de samenwerking tussen partijen; je gaat beter gebruikmaken van wat er in de markt aanwezig is. En je gaat content maken, iets wat tot nu altijd voorbehouden was aan uitgeverijen. Zij zijn misschien dan ook de enige partij die niet blij is met dit initiatief.”