Vanaf vrijdag 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is op elke organisatie van toepassing. En omdat er in zorginstellingen veel medische gegevens worden verwerkt, vallen zorgorganisaties ook nog eens onder het verzwaarde regime. Daarmee is er dus werk aan de winkel. Een paar hoofdpunten uit de wet.

Documentatieplicht vanaf 25 mei 2018

Vanaf 25 mei bestaat er een documentatieplicht. Dit houdt in dat elke organisatie moet kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen.

Verwerkersovereenkomsten en DPIA

Elke organisatie moet met alle externe partijen aan wie persoonsgegevens (gegevens van cliënten en/of medewerkers) worden verstrekt zogenaamde verwerkersovereenkomsten hebben gesloten. Een externe partij kan de gemeente zijn, externe salarisadministratie, maar ook de Arbodienst.

Daarnaast moet elke zorgorganisatie een Data Protection Impact Assessment uitvoeren (DPIA). Een DPIA is een instrument om de privacyrisico’s in kaart te brengen. Zodat vervolgens maatregelen genomen kunnen worden om de risico’s te verkleinen.

Functionaris Gegevensverwerking

Elke zorginstelling moet per 25 mei kunnen beschikken over de inzet van een Functionaris Gegevensverwerking (FG). Dat is iemand die toezicht houdt op de juiste toepassing van de AVG. De FG hoeft niet in dienst te zijn, hij/zij mag ook worden ingehuurd. 

Begin vandaag en vorm een projectteam

Bent u nog niet begonnen met de voorbereiding? Begin dan vandaag! Stel een projectteam samen met personen vanuit alle afdelingen; persoonsgegevens zijn immers overal aanwezig. Breng in kaart welke  persoonsgegevens verwerkt worden. In welke systemen wordt het opgeslagen, in welke processen worden ze gebruikt, welke mensen hebben toegang en hoe lang worden de gegevens bewaard.

Hanze advocaat is gespecialiseerd in arbeidsrecht in de zorg. WGV Zorg en Welzijn heeft een samenwerkingsovereenkomst met Hanze advocaat op grond waarvan er een gratis helpdesk en kortingstarieven van toepassing zijn. 

27 maart in Deventer

Op 27 maart a.s. verzorgt Hanze advocaat in samenwerking met Aon voor WGV Zorg en Welzijn een kennissessie over de gevolgen van de AVG voor zorgorganisaties en de actualiteiten in sociale zekerheid. U kunt zich hier nog voor aanmelden. Meer informatie.
Lees ook het artikel 'Gevolgen aanscherpen privacywetgeving'


Advertorial