Geen standaard ‘wasstraat’ meer en optimaal inspelen op wensen van het werkveld én de studenten. Het onder-
wijsveld is volop in beweging. Aan de hand van vier voorbeelden wordt duidelijk hoe in Oost-Nederland bin-
nen het onderwijs creatief gewerkt wordt aan maatwerk en grotere flexibiliteit.


Soms roept een BBL’er: “Geef nou gewoon les!” Zo werkt het echter bij veel opleidingen lang niet altijd meer bij het Graafschap College. De student bepaalt hoe het leerplan eruitziet. Wat Cisca van der Span, programmaleider Wijkleercen-
tra en Practica betreft is dat een logisch gevolg van de transities. “De cliënt be-
paalt de zorgvraag. Dat is een ander uitgangspunt dan voorheen en vraagt een andere medewerker en andere manier van opleiden.” De nieuwe aanpak is samen met zorgorganisaties ontwikkeld en startte afgelopen september. Op z’n Achterhoeks, volgens de programmalei-
der. Logoloos, in goede harmonie en al doende leren. “We hebben het, bij wijze van spreken, uitgeschreven op een bier-
viltje en zijn aan de slag gegaan. Feed-
back komt van alle kanten en gaandeweg ontwikkelt het zich.” Met behulp van het ‘spinnenweb-model’ worden de

competenties van de student bepaald en de verwachtingen over groei besproken. Iedere student volgt zo met een eigen (leer)route en in eigen tempo de oplei-
ding. “De kwartjes beginnen te vallen bij studenten, docenten en begeleiders en het vertrouwen groeit. Het komt goed.”

Talent Ontmoet Praktijk

Ook de BBL’ers van het TOP-college van Aventus moesten in september wennen aan een nieuwe modulaire onderwijsvorm met volop eigen regie ter voorbereiding op een nieuwe werk-werkelijkheid. Net als docenten en werkbegeleiders. “Bij de tweede groep merk je dat het al beter gaat”, concludeert Marian Fieren, teammanager sector Zorg en Welzijn.

Het rapport ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ van de Commissie Inno-
vatie Zorgberoepen & Opleidingen inspireerde Aventus, ’s Heeren Loo en Atlant om samen de opleiding van stu-
denten opnieuw in te richten. TOP-college heet het, (Talent Ontmoet Prak-
tijk). “Werken vanuit de bedoeling”, vol-
gens Fieren. “De laatste jaren is veel vanuit het systeem gedacht. Nu horen we van docenten: fijn, ik ben weer met de kern bezig!”