21 juni 1994. Op deze bewolkte dinsdag werd de basis gelegd voor de huidige Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. In de daaropvolgende kwarteeuw is er veel veranderd, maar onze opdracht blijft hetzelfde: samenwerken met alle leden aan een gezonde arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Dit jubileumjaar blikken we met betrokkenen terug én vooruit. In deze editie: de begindagen van ZorgSelect.

Inzicht in de regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn: dat was er tot halver-
wege de jaren negentig eigenlijk niet. En dat zou anders moeten, dachten betrokkenen in de sector in Twente en Oost-Achterhoek. In 1995 werd daarom besloten hier een transferpunt personeel voor de gezondheidzorg op te zetten. De naam van dit transferpunt: ZorgSelect. Er werden middelen geleverd door uitvoeringsinstelling Cadans, Arbeids-
voorziening en de werkgeversvereni-
ging. Ook elders werden in deze periode vergelijkbare transferpunten opgericht, zoals Zorgsupport in de regio Zwolle, dat later samen zou gaan met de werkgeversvereniging.

Collectieve samenwerking

Na de oprichting moest transferpunt ZorgSelect bemenst worden. Anton Oude Nijeweme (foto 1998), met ervaring binnen verschillende werkvelden, werd als kwartiermaker aangetrokken en ging van start in Almelo. “Dát de instellingen zouden deelnemen, was op strategisch niveau al afgesproken”, herinnert Oude Nijeweme zich. “Vervolgens ging ik in gesprek met hoofden P&O om te vragen hóe hun deelname eruit zou zien.”

De meerwaarde van ZorgSelect bleek al snel. Een van de belangrijke voordelen volgens Oude Nijeweme: besparingen. Door collectieve samenwerking geld overhouden was voor hem ‘een sport’. Elke instelling wilde hij laten zien wat ze overhielden met hun deelname aan ZorgSelect. Dankzij collectiviteits-
voordeel bij het plaatsen van vacatures in de krant, bijvoorbeeld. Oude Nijeweme: “Zo’n advertentie werd daardoor wel 30 tot 40 procent goedkoper. De financiële medewerkers van zorginstellingen hadden al snel door dat ZorgSelect hen geld opleverde.”

Jutezakken vol post

Ina Bats (foto 1998), tegenwoordig loopbaanadviseur voor Zorgselect,