Een leven lang leren, onderwijs en werkveld dichter bij elkaar brengen, technologische ontwikkelingen inzetten; het is duidelijk dat die noodzaak steeds groter wordt. Nieuwe initiatieven hebben daarom de wind in de rug. Toch valt het niet altijd mee om de stap van idee naar werkelijkheid te maken. Drie vernieuwers vertellen over hun ervaringen.

Dries Krens, programmamanager van het open leerplatform Allyoucanlearn (AYCL) weet er alles van. Gratis onderwijs aanbieden met behulp van ICT, de voordelen zijn evident. Neem alleen de financiële kant van het verhaal. “Onderwijs- en zorginstellingen zijn per jaar veelal tonnen kwijt aan leerpro-
gramma’s en deskundigheidsbevorde-
ring. Geef ons een ton, laten we samen ontwikkelen en je krijgt er als instelling het tienvoudige voor terug.”

Het kost moeite om de 36 aangehaakte partijen daarvan te overtuigen en ook ècht te laten participeren. Maar het aantal modules stijgt. “We zitten nu boven de vijftig. En het aantal individuele gebruikers groeit enorm. De laatste keer dat ik keek zaten we op 3.400, ik denk

dat het er nu al 3.500 zijn.”

Snel resultaat

Van de startperiode is geleerd dat het partijen gemakkelijk gemaakt moet worden om resultaten te bereiken. Ook certificering en accreditatie zijn belang-rijke onderwerpen. “Het ontwikkelen van modules gaat moeizaam. Nu gaan we werken in teams met een commerciële partij als trekker. Korte werksessies en snel resultaat. Dat werkt.”

Het is een paradigmashift in onderwijs, weet Krens. “De kloof tussen studenten en docenten over de inzet van ICT is groot.” Hij ziet de vele mogelijkheden en aan hem de taak om partijen mee te krijgen. “Tot 2020 kunnen we door met de RIF-subsidie. We zijn blij dat het ministerie heeft goedgekeurd dat we het verdienmodel ontwikkelen. We willen dit voor de toekomst borgen!”

WijkLink

Dorine Koopman, projectleider van WijkLink en werkzaam voor Saxion Hogeschool, heeft al met Allyoucanlearn om de tafel gezeten.