Artikelen

Technologie waarderen door spelend leren

Dat er talloze technologische middelen en oplossingen beschikbaar zijn binnen de langdurige zorg weet iedereen. Dat er vaak, bij zorgmedewerkers, weerstand en tegenvallend enthousiasme voor die mogelijkheden bestaat, is ook bekend. Hoe vergroot je het enthousiasme voor alles wat er mogelijk is? Met

Lees meer Gepubliceerd in Bestuurdersmagazine April 2022

HR=Menskracht is een beweging

Een leergang willen Theo van den Bos en Jan Wiggers HR=Menskracht niet noemen. “Nee, het gaat veel verder, het is een beweging.” De twee werken vanuit de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn aan die beweging. Wiggers is beleidsmedewerker onderwijs en Van den Bos is de programmaleider. Binnen HR

Lees meer Gepubliceerd in Bestuurdersmagazine April 2022

Volop bouwen aan Huis van Zorg en Welzijn

De subsidie van het Twente Board is binnen, projectmanager Gertrud Zweerts is aan de slag en nu kan het vliegwiel van het Huis van Zorg en Welzijn in Twente volop gaan draaien. Er is op 30 maart al een grote bijeenkomst met zorgbestuurders en HR-professionals gehouden. Voor de zomer volgt een Hackat

Lees meer Gepubliceerd in Bestuurdersmagazine April 2022

Vliegwiel Human Capital Agenda draait in de regio Zwolle

Waarom alleen de verbinding zoeken binnen zorg en welzijn, terwijl er genoeg andere branches zijn waar arbeidspotentieel verborgen ligt of krapte is? In Zwolle denken ze met de Human Capital Agenda groot, maar gaan ze stap voor stap vooruit. “De kartrekkers opereren gemotiveerd aangelijnd”, vert

Lees meer Gepubliceerd in Bestuurdersmagazine April 2022

Uitbreiding deeltijdcontracten draagt bij aan oplossen tekorten

Als iets duidelijk is geworden tijdens deze periode van schaarste op de arbeidsmarkt, is dat instellingen het zich niet kunnen permitteren af te wachten tot vacatures zichzelf vervullen. Alle kansen moeten worden aangegrepen om de kwaliteit van de zorg te bewaren. Een van die mogelijkheden om het po

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2021

FastSwitch: versnelde zij-instroom

Een blik op de toekomst van de arbeidsmarkt leert dat er sectoren zijn waarin het aantal banen afneemt, terwijl er andere zijn waar een steeds grotere vraag naar - goed opgeleide - medewerkers bestaat. Dit betekent dat er (grote) verschuivingen op de arbeidsmarkt ontstaan. Verschuivingen waarvan zor

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2021

Leiderschap, zorgtechnologie en innovatie

Het BestuurdersMagazine heeft een vaste rubriek waarin directeur-bestuurder Susanne Katus van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn praat met mensen, die iets bereikt hebben dat anderen kan inspireren. Deze keer zijn haar gasten Maarten van Rixtel, bestuurder en André Hermsen, innovatiemanager va

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2021

Innovaties voor competentiegericht leren

Voor gespecialiseerd werk, zoals het werk in de zorg- en welzijnssector, zijn goed opgeleide mensen nodig. Mbo- en hbo-diploma’s gelden daarbij van oudsher als bewijs van werk- en kennisniveau. Of golden, moeten we misschien zeggen. Want in de regionale onderwijsvisie Oost-Nederland is het vergeef

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2021

Taakbrigades bewijzen succes bij Careaz

Een andere manier van leren, gericht op het verwerven van competenties, zoals dat ter sprake komt in ‘Innovaties ter ondersteuning van competentiegericht leren’, leidt er onder andere toe dat de potentie van medewerkers beter wordt benut. Veel bevredigender voor hen, veel efficiënter voor (zorg

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2021

De regiocoördinator jaagt aan en verbindt

Dat er veel moet gebeuren in de zorg als het gaat om het vasthouden en werven van medewerkers is al jaren duidelijk. Het personeelsgebrek groeit en de sector Zorg en Welzijn staat voor grote uitdagingen om ook in de toekomst het werk adequaat te kunnen blijven doen. Werkgeversvereniging Zorg en Welz

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2021

HR-netwerk maakt kennis met jobcrafting en jobcarving

Samenwerking tussen instellingen en medewerkers loont en brengt het niveau van alle deelnemers omhoog. Harriëtte Baas en Anne Engelbertink zijn loopbaanadviseurs bij ZorgSelect, onderdeel van WGV Zorg & Welzijn en zij weten alles van de kracht van netwerken. Binnen het HR-netwerk was onlangs ex

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2021

Leiderschap is het geven van het goede voorbeeld

Het BestuurdersMagazine start een nieuwe rubriek. Daarin praat directeur-bestuurder Susanne Katus van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn met een aansprekend persoon, die anderen kan inspireren. Deze keer is haar gast Jan-Willem Bedeaux, voorzitter van de Raad van Bestuur van RIBW Overijssel. Ze

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2021

Versoepeling RVU-regeling

De Regeling Vervroegd Uittreden(RVU-regeling) is ingesteld als ontslagbescherming voor oudere medewerkers. Bij ontslag van een oudere medewerker moest de werkgever 52% extra heffing betalen. De regeling had een averechts effect, omdat er geen maatwerk meer mogelijk was. Sinds 1 januari 2021 biedt ee

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine April 2021

Samenwerken vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid

In de nieuwe onderwijsvisie staat de goede relatie tussen zorgprofessional en client centraal. De onderwijsvisie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 4 HBO-, 8 MBO- en de zorg- en welzijnsinstellingen lid van WGV Zorg en Welzijn. “In Oost-Nederland werken de zorg- welzijns- en on

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine April 2021

Corona-fitpakket geslaagd met mooie inzichten en ervaringen

Om voor een ander te kunnen zorgen, moeten professionals goed voor zichzelf zorgen. Zéker in deze huidige tijd. Daarom bood WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met het Zilveren Kruis haar achterban de kans om zorgprofessionals mee te laten doen met het corona-fitpakket. Een divers pakket bestaande

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine April 2021

Sturen op verzuim start met inzicht

Corona is nog steeds actueel en heeft zijn weerslag op de vitaliteit van medewerkers in de zorg. Verzuim was altijd al een belangrijk thema in de sector zorg en welzijn, maar wordt door de huidige corona-pandemie uitvergroot en staat bovenaan de agenda. Welke impact hebben alle ontwikkelingen op de

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine April 2021

Achterhoekse samenwerking helpt mensen van werk-naar-werk

Mensen die hun baan verliezen door corona, kunnen vaak wel aan de slag in een andere sector. Zo’n carrière-switch is voor de één makkelijker dan voor de ander. In de Achterhoek is een mobiliteitsteam ingericht om deze gedwongen carrièreswitchers te begeleiden. Jorik Huizinga, wethouder Werk en

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine April 2021

Alles is behoud

Alles is behoudOm de problemen in de arbeidsmarkt het hoofd te bieden concentreert WGV zich dit jaar vooral op de zorgprofessional. Hoe houden we die inzetbaar en gelukkig? Volgens Susanne Katus is dat de vraag waar het allemaal om draait. “Waarom vertrekken medewerkers uit de zorg en welzijn en w

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine April 2021

Introductie technologie in de zorg vraagt om een visie

Nog niet zo heel lang geleden waren technologie en zorg twee gescheiden werelden. Maar dat verandert snel. WGV Zorg en Welzijn heeft Zorgtechnologie voor de komende tijd zelfs tot speerpunt benoemd. Kan technologie medewerkers en cliënten ondersteunen en zo ja, hoe introduceer je nieuwe mogelij

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine April 2021

Huis van de Zorg gaat Twentebreed arbeidspotentieel benutten

"We hebben een baan voor je, we weten alleen nog niet welke"Met die boodschap komt het voorstel voor het Huis van de Zorg in de regio Twente. Met zorginstellingen, onderwijs en overheid worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. De doelen zijn onbenut arbeidspotentieel aanboren en sectoren met over

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine April 2021

Aanpak organisaties met ongezonde leefstijl

Werving en scholing zijn voor de hand liggende methoden om het arbeidspotentieel op peil te houden. Maar minstens zo belangrijk is een optimale inzetbaarheid van de al aanwezige medewerkers. Zeker nu. Dat kan door het terugdringen van het ziekteverzuim en stimuleren van een hogere productiviteit doo

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2020

Behoeften van leden in kaart

De situatie in de sector Zorg en Welzijn is door de coronacrisis sterk veranderd. Samenwerking is opgebloeid waar die voorheen niet mogelijk leek, barrières zijn beslecht. Als werkgeversvereniging willen we goed inspringen op deze nieuwe situatie. Daarom hebben wij ons jaarplan aangepast. Om nog be

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2020

Gezond aan het werk

Hoe stimuleert u medewerkers om zelf regie te nemen over hun gezondheid en inzetbaarheid? Als antwoord op deze vraag heeft WGV Zorg en Welzijn, in samenwerking met Colijn & Partners, het Vitaliteitsdashboard ontwikkeld om u snel op weg te helpen.Wat is het?Het Vitaliteitsdashboard is een instrum

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2020

Preventie essentieel voor de toekomst van de zorg

Preventie heeft de wind in de zeilen. Dat concludeert staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “We zitten in een flow. Overal groeit het besef dat preventie nodig is. Zoals het nu gaat in de zorg wordt vooral veel energie besteed aan het behandelen van zieke mensen. Me

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2020

Jan Andreae over het nieuwe leiderschap

De tijd van slaapwandelen is voorbij, vindt Jan Andreae. “Leiders van de oude stempel moeten wakker worden. Het gaat in deze tijden niet alleen over efficiency, over controle en resultaten, over het managen. Het gaat in dit tijdsgewricht vooral over de human factor, over oog hebben voor je mensen,

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2020

Save the date: 04/11 Bestuurdersbijeenkomst

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2020

Save the date: 29/09 ALV

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2020

Regioteam ondersteunt bij Anders werken en Behoud

Het arbeidsmarkttekort was al een grote uitdaging voor de sector, maar is nu met de coronacrisis nog pregnanter naar voren gekomen. De afgelopen periode maakte glashelder wat er nodig is én wat er mogelijk is als we de handen ineenslaan. Ook duidelijk is dat samenwerking en ondersteuning van een re

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2020

Flex-app: hulp bij personeelsplanning

WGV Zorg en Welzijn heeft een nieuwe tool ontwikkeld: de Flex-app ZorgSelect. Met behulp van de Flex-app kunnen nog openstaande diensten op een snelle en simpele manier worden ingevuld. Handig in deze turbulente tijd, maar ook bij het plannen in reguliere situaties. Bijvoorbeeld in de zomervakantie;

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2020

Of ik naar Brabant wilde

“Als het nodig is, doe ik het weer.” Wilma Schouten (58) uit Apeldoorn was een van die mensen die zich aan het begin van de coronacrisis aanmeldde door zich in te schrijven voor de database van Extra handen voor de zorg. Van acht uur vrijwilligerswerk in de week in een hospice was ze, vrijwel va

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2020

Extra capaciteit door professionele planning

Het maken van een personele planning of werkrooster binnen een zorgorganisatie is een klus die menigeen hoofdbrekens bezorgt. Vaak is dit roosteren een taak die is toegeschreven aan een andere functie, wat het er niet makkelijker op maakt. Maar ook als fulltime planner kom je er snel achter dat, ond

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2020

De arbeidsmarkt na corona

Waar door de coronacrisis sectoren als de horeca en de evenementen-branche volledig stilvielen, draaide de zorg- en welzijnssector volop door, in veel gevallen onder extra druk vanwege de noodzakelijke gezondheidsmaatregelen. Het positieve nieuws is dat deze crisis de sector extra kansen biedt, name

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2020

Transitieclaims zijn financiële meevaller

Heeft u werknemers die na 1 juli 2015 wegens ziekte zijn vertrokken? En heeft u hen een transitievergoeding betaald? Dat kunt u een mooie financiële meevaller tegemoet zien. Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers betaalde transitievergoedingen bij het UWV terugvorderen. Gemiddeld gaat het om cla

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2020

Goed leiderschap cruciaal bij behoud

Goed leiderschap is essentieel voor organisaties die hun medewerkers willen behouden. Vertrek vanwege de (werk)relatie met leidinggevende staat op de derde plek van vertrekredenen in recent onderzoek van Presearch in opdracht van RegioPlus. ”Dat is geen mooie reden, maar wel eentje waar je iets aa

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2020

Sturen op behoud van medewerkers

Aandacht voor behoud van medewerkers, het vergroten van inzetbaarheid en benutten van talenten is goed werkgeverschap. Maar het sturen op goed werkgeverschap is best ingewikkeld. Het stuur staat binnen veel organisaties gedraaid naar verzuim en uitval, maar minder naar preventie en amplitie (verster

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2019

Innovatie vraagt om digivaardigheid

De zorg- en welzijnssector moet doorlopend innoveren om de kwaliteit in de toekomst te kunnen waarborgen, maar ook om de kosten te beheersen. En wie innovatie zegt, zegt tegenwoordig ook digitalisering. e-Health, domotica en slimme oplossingen als de smart diaper, over een tijdje kunnen we niet meer

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2019

Werk maken van behoud

Organisaties die zich willen inzetten voor het behoud van medewerkers, de inzetbaarheid van medewerkers willen vergroten en talent optimaal willen benutten, kunnen veel baat hebben bij deelname aan het project Wendbaar aan het werk. Annet de Lange is bij het project betrokken en licht toe wat dit pr

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2019

Update RAAT

Dashboard RAATAan het regionale dashboard Arbeidsmarkt in beeld is het dashboard RAAT voor de regio Oost-Nederland toegevoegd. Het dashboard laat zien wat het resultaat is van diverse inspanningen die gepleegd worden in het kader van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten. Bekijk de dashboard RAA

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2019

Werkplan 2020

In 2020 gaat het nieuwe strategische meerjarenprogramma Samen Regionaal Sterk van start. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 december jl. zijn het werkplan en de begroting 2020 goedgekeurd. Wat mag een organisatie van de vereniging verwachten? Het antwoord op die vraag is: op welke wijze denkt

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2019

Eerste resultaten uitstroomonderzoek

De regionale werkgeversverbanden in de sector zorg en welzijn, verenigd in RegioPlus, hebben samen met onderzoeksbureau Presearch een doorlopend uitstroomonderzoek opgezet. Landelijk doen inmiddels meer dan 250 zorg- en welzijnsorganisaties mee aan het uitstroomonderzoek. Zij hebben toegang tot een

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2019

Voordeel werkgever vormt de basis

Organisaties in zorg en welzijn hebben te maken met structurele personeelstekorten en er zijn tal van initiatieven om hier ook buiten de gebaande paden oplossingen voor te vinden. Anderzijds hebben organisaties de (sociale) verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te steune

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2019

Innovaties en nieuwe technologie

Nieuwe technologie maakt ons leven in veel gevallen makkelijker en leuker en in het dagelijks leven omarmen we die innovaties maar al te graag. Maar hoe is dat binnen zorg en welzijn? Gaat de technologie niet ten koste van het menselijk contact? En moet je dat wat mogelijk is ook direct inzetten?&nb

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2019

Adelbold-project van Humanitas

Humanitas in Deventer is tot ver over onze landsgrenzen bekend geworden vanwege het project waarbij woonstudenten tussen de ouderen gingen wonen. Maar dit project is niet op zichzelf staand, het is een logisch onderdeel van de filosofie van het woon- en zorgcentrum. Een veel recenter initiatief dat

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2019

Werk maken van behoud

Organisaties die zich willen inzetten voor het behoud van medewerkers, de inzetbaarheid van medewerkers willen vergroten en talent optimaal willen benutten, kunnen veel baat hebben bij deelname aan Wendbaar aan het werk. Dit project bouwt verder op een eerdere editie en biedt de mogelijkheid om same

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2019

Doelgroepgerichte communicatie

Voor de nieuwe beleidsperiode is de keuze gemaakt om van projectge-richte communicatie over te stappen op doelgroepgerichte communicatie. In plaats van één moment voor verschillende doelgroepen, gaan we voor meerdere momenten met steeds de focus op één doelgroep. 2019 geldt als overgangsjaar in

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2019

Ontwikkelingen RAAT

Met de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten wordt gewerkt aan het terugdringen van de tekorten in de sector Zorg en Welzijn. Vanuit de vier arbeidsmarktregio’s gaan we starten met één adviesraad van zorgprofessionals uit alle branches van zorg en welzijn. Het is de bedoeling dat de z

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2019

Good governance

Bij een vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste orgaan. Het benoemt en ontslaat bestuursleden, keurt begrotingen en jaarrekeningen goed, net als het strategisch beleid. Het bestuur vervult in formele zin de rol van werkgever naar de directeur, houdt toezicht op diens functionere

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2019

Onderwijsvernieuwing in zorg en welzijn

Op 21 juni 2019 was het precies 25 jaar geleden dat Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn werd opgericht. In die kwart eeuw is er op alle terreinen veel veranderd en in dit jubileumjaar blikken we met betrokkenen terug én vooruit. Voor deze editie spreken we over 25 jaar onderwijsvernieuwing met May

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2019

Compensatie transitievergoeding

Een flinke financiële meevaller in 2020?In 2020 gaat het dan eindelijk gebeuren. U kunt de transitievergoedingen die betaald zijn aan medewerkers die na 2 jaar ziekte uit dienst zijn gegaan bij het UWV terugvorderen. Met een gemiddelde claim van € 13.500 kan dit elke zorgorganisatie in 2020 een m

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2019

Sterk in je werk

Evelyn (54) is in haar werk graag een bezige bij en als coördinator voor de A(N)IOS bij ziekenhuis MST kon ze jarenlang haar energie kwijt. “Met de bezuinigingen binnen de organisatie in mijn achterhoofd leek het me goed me eens te oriënteren. Niet om een andere baan te zoeken, maar om te kijken

Lees meer Gepubliceerd in Bestuurdersmagazine Juni 2019

Verzuimaanpak

Hoe doe je dat? Hoe breng je een verzuimpercentage van rond de acht terug naar beneden de vijf? Bij Estinea, een organisatie die in de Achterhoek en Twente mensen met een beperking ondersteunt, is dat gelukt. Pasklare antwoorden op die vraag hebben ze er echter niet. “Er zijn genoeg organisaties b

Lees meer Gepubliceerd in Bestuurdersmagazine Juni 2019

Arbeidsmarktverkenning huisartsenzorg

In de gezondheidszorg is aantrekken en behouden van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel een belangrijke voorwaarde voor goede gezondheidszorg en continuïteit van zorg. Partijen in de huisartsenzorg in Oost-Nederland ervaren in de regio's verschillende knelpunten. Zo is er in Twente met name een

Lees meer Gepubliceerd in Bestuurdersmagazine Juni 2019

SectorplanPlus

Eind 2017 is het SectorplanPlus van start gegaan. Een vliegende start omdat, met terugwerkende kracht, vanaf eind augustus 2017 subsidie beschikbaar kwam voor scholingskosten van nieuw op te leiden zorgprofessionals. Dat niet alleen. Ook voor de scholing van extra werkbegeleiders, een belangrijke vo

Lees meer Gepubliceerd in Bestuurdersmagazine Juni 2019

Strategisch programma 2020 – 2024

Het ei is gelegd. Twee weken geleden heeft RegioPlus, mede namens WGV Zorg en Welzijn, de aanvraag bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neergelegd voor een programmasubsidie van 5 jaar, gericht op de verdere uitbouw van de regionale aanpak van Human Capital vraagstukken in zorg e

Lees meer Gepubliceerd in Bestuurdersmagazine Juni 2019

Vervolg Wendbaar aan het werk

Het project Wendbaar aan het werk heeft laten zien dat aandacht voor duurzame inzetbaarheid loont. Zo zorgde de training Zelfleiderschap voor een hoger werkvermogen, meer vitaliteit en een hogere inzetbaarheid. Ofwel: een toename van de duurzame inzetbaarheid. Er is goed nieuws! Het p

Lees meer Gepubliceerd in Bestuurdersmagazine Juni 2019

Leiderschap: zoeken naar de goede balans

Sinds 1994, toen de basis werd gelegd voor de huidige WGV Zorg en Welzijn, is er veel veranderd in de sector. Bijvoorbeeld de manier waarop er naar het besturen en leiden van een organisatie wordt gekeken. Hoe dit is veranderd én welke aanpassingen er nog hard nodig zijn? Fenna Eefting, voorzitter

Lees meer Gepubliceerd in Bestuurdersmagazine Juni 2019

MoDI Plus

Leden van WGV Zorg en Welzijn kunnen in het voorjaar van 2019 gratis kennismaken met een nieuw vitaliteitsinstrument: de MoDI Plus. De MoDI Plus is de vernieuwde Monitor Duurzame Inzetbaarheid en heeft als doel medewerkers in Zorg en Welzijn te stimuleren met hun eigen inzetbaarheid aan de slag te g

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2019

Terugblik Week van Zorg en Welzijn 2019

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2019

Tekorten dwingen tot samenwerking

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt heldere eisen aan wat cliënten (en hun naasten) mogen verwachten wanneer zij op verpleeghuiszorg zijn aangewezen. Het voldoen aan die eisen kost tijd en geld en in een aantal gevallen zijn verbeteringen alleen mogelijk als die door aanbieders in de regio,

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2019

De begindagen van ZorgSelect

21 juni 1994. Op deze bewolkte dinsdag werd de basis gelegd voor de huidige Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. In de daaropvolgende kwarteeuw is er veel veranderd, maar onze opdracht blijft hetzelfde: samenwerken met alle leden aan een gezonde arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Dit jubileumjaar b

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2019

Van idee naar werkelijkheid

Een leven lang leren, onderwijs en werkveld dichter bij elkaar brengen, technologische ontwikkelingen inzetten; het is duidelijk dat die noodzaak steeds groter wordt. Nieuwe initiatieven hebben daarom de wind in de rug. Toch valt het niet altijd mee om de stap van idee naar werkelijkheid te mak

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2019

Arbeidsrecht zonder Zorgen®

Speciaal voor zorgorganisaties is er nu Arbeidsrecht zonder Zorgen®. Hiermee is de juridische kant van HR altijd op orde en worden problemen en kosten voorkomen. Hanze advocaat, sinds jaar en dag de arbeidsrechtspecialist in de zorg, heeft een samenwerkingsovereenkomst met WGV Zorg en Welzijn. Lede

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2019

Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten

Wat is RAAT nu eigenlijk? Als het een subsidie was, moet er een aanvrager zijn. Deze aanvrager is daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan, waarvoor subsidie is aangevraagd. Simpel en overzich-telijk. Er is een plan, een partij die aanspreekbaar is op de resultaten en die zorg draagt

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2018

Nieuwe paden onderwijs en werkveld

De vraag om goed opgeleide professionals groeit en blijft de komende jaren groeien. Allerlei partijen maken plannen en pakken initiatieven op. Een van de doelen is om de instroom van nieuwe medewerkers te vergroten. Jan Wiggers, beleidsmedewerker onderwijs bij WGV Zorg en Welzijn, vertelt over het b

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2018

Nut optimale functiebeschrijvingen

Frits Roemeling vindt dat er veel meer gedaan kan worden met functiebe-schrijvingen. “Organisaties hebben die functiebeschrijvingen om hun werkprocessen inzichtelijk te maken en functies te waarderen. Het moet van de CAO, daarom zijn ze er en daar blijft het vaak bij. Dat is jammer, want je kunt e

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2018

Beeldvorming & imago

Campagne Ik Zorg van start; lancering regionale contactpunten Ontdek de zorg; start vlogtrainingen; uitbreiding lespakket Aan JOU hebben we wat; nieuwe focus Week van Zorg en Welzijn. Er gebeurt van alles op het gebied van imago & beeldvorming en dat is maar goed ook. De tekorten lopen op en é

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2018

Eerste resultaten 'Banen in de zorg'

Door de veranderde eisen die aan de kwaliteit en complexiteit van zorg worden gesteld, hebben organisaties een paar jaar geleden de opleidingseisen aangescherpt. Niveau 3 werd de ondergrens en van beroepen als verpleeghulp werd afscheid genomen. Gezien de beperkte financiële ruimte een logische ont

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2018

Nieuw bestuurslid aan het woord

Van een ware marktwerking is in de zorg geen sprake en daarom is samenwerken essentieel, vindt Karin Leferink, bestuurder van zorgorganisatie IJsselheem en kersvers bestuurslid van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. Dat lukt alleen als alle partijen er iets aan hebben. Niet gemakkelijk, want i

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2018

Ontwikkelkracht van de mbo-student

Dit voorjaar is voor bestuurders een symposium georganiseerd rondom het thema ‘Mbo vakmanschap: Het kloppend hart van de zorg’. Inmiddels hebben de 8 samenwerkende ROC’s en WGV Zorg en Welzijn opnieuw de handen ineengeslagen voor de organisatie van een vervolg: een creatieve ins

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2018

Regio Zwolle investeert in Human Capital

Niets doen is geen optie. Dan komt de economie in Zwolle, in de regio en in heel Nederland piepend tot stilstand wegens gebrek aan personeel. In zorg en welzijn is de situatie al nijpend. “En niet alleen daar. Ik weet van een grote voertuigenproducent dat ze niet alle opdrachten meer aannemen

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2018

Update SectorplanPlus en RAAT

Vóór de zomer sloot de inschrijving voor het tweede tijdvak van het SectorplanPlus. Net als vorig jaar, bij het eerste tijdvak, was sprake van grote belangstelling.Alle organisaties die voor het eerste tijdvak subsidie hebben aangevraagd, zijn inmiddels geïnformeerd over het voor hen gereserveerd

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2018

Leer- & Ontwikkelhuis

De sector zorg & welzijn staat aan de vooravond van de vierde industriële revolutie; de digitalisering van de samenleving. Werk wordt anders verdeeld en georganiseerd. Slimmer werken, flexibel organiseren, maar ook anders leren. Hoe pak je dat als werkgever aan?  Met de introductie va

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2018

Wendbaar aan het werk

Wendbare werknemers zijn duurzamer inzetbaar!Hoe kunnen werkgevers én werknemers er samen voor zorgen dat medewerkers in zorg en welzijn met plezier en in goede gezondheid hun pensioen-gerechtigde leeftijd halen? Deze vraag stond centraal in twee ESF projecten Wendbaar aan het werk. In totaal zijn

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2018

Goed imago werkt bij personeelstekorten

De tekorten op de arbeidsmarkt bedreigen een goede zorgverlening. En dat geldt ook voor slecht functionerende werknemers. Meer aandacht voor het functioneren zorgt voor betere zorg én een beter imago. Een verhaal over werven met goed werkgeverschap. MedewerkerstevredenheidUit onderzoeken komt steev

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2018

Nieuw bestuurslid aan het woord

De leden van WGV Zorg en Welzijn hebben afgelopen voorjaar een nieuw bestuurslid gekozen: Heidi de Bruijn, lid van de raad van bestuur bij Carintreggeland. “Ik was zelf niet bij die vergadering,” merkt ze op, “maar er was kennelijk geen bezwaar tegen mijn kandidatuur. Overigens heb ik tot vand

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2018

SectorplanPlus

De inschrijving voor het tweede tijdvak van het SectorplanPlus is gesloten. Ook voor dit tijdvak was door VWS een bedrag van 80 miljoen euro be-schikbaar gesteld. Na een langzame start liep het aantal aanvragen snel op. Ook ditmaal wordt fors ingezet op extra BBL-instroom. Dat betekent dat er dit na

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2018

Personeelstekorten aanpakken

Iedereen in zorg en welzijn is er inmiddels van doordrongen: de personeelstekorten in de sector verdienen de hoogste prioriteit. WGV Zorg en Welzijn zet zich hiervoor in Oost-Nederland in als aanjager en facilitator van de Regionale Actie-plannen Aanpak Tekorten (RAAT). Daarnaast worden er meer init

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2018

Competentiegericht werven

Op één plaats al je professionele en persoonlijke loopbaangegevens altijd beschikbaar. Zelf bepalen hoe je het dossier deelt, met wie je het deelt, wanneer je het deelt. Zelf bepalen of je gegevens wilt opslaan, bewaren of verwijderen. De medewerker in regie en klaar voor de toekomst. Dat is het u

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2018

Save the date: 1 november 2018

Wendbare, gemotiveerde medewerkers die hun talenten benutten in een gezonde organisatie-cultuur. Hoe bereik je dat? En wie is er verantwoordelijk voor: werkgever, werknemer of beiden?  Op 1 november 2018 worden de resultaten van het project ‘Wendbaar aan het werk’ bekendgemaakt. Het pr

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2018

Praktijkleerroute vult voor Viattence vacatures in

Zoals het zo vaak gaat, vormde goed persoonlijk contact de basis voor het idee. Het resultaat is dat bijna dertig studenten in een praktijkleerroute het vak van verzorgende IG leren. Ze zijn niet in dienst en de studenten functio-neren in groepjes in de woningen. Door die boventallige inzet is er me

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2018

Capaciteitsplanning in de zorg

Om goed op de toekomst voorbereid te zijn, wilt u weten hoeveel patiënten of cliënten u de komende jaren kunt verwachten. En wat betekent deze zorgvraag voor uw personeel en capaciteit? Welke trends ziet u? Moet u gebruik gaan maken van nieuwe technieken? Meer dan in het verleden wordt momen-teel

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2018

Arbeidsmarkt in beeld

Inzicht in de arbeidsmarkt zorg en welzijn is altijd al belangrijk geweest. Nu de sector zich snel ontwikkelt en er de komende jaren in geheel Nederland personeelstekorten ontstaan, is dat inzicht noodzakelijker dan ooit. Het eind vorig jaar door de werkgevers-vereniging gelanceerde online dashboard

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2018

Imago van zorg & welzijn

Van 12 tot en met 17 maart 2018 vond voor de zesde keer de nationale Week van Zorg en Welzijn plaats. De Week heeft als doel om het imago van de sector te bevorderen, om medewerkers in het zonnetje te zetten én om jongeren te interesseren voor een opleiding of baan in zorg en welzijn. Een recordaan

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2018

Privacywetgeving 

De Europese regels voor de bescher-ming van privacy zijn aangescherpt. De Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) gaat vrijdag 25 mei in. Wat betekent dit voor zorg- en welzijnsinstellingen? Niemand wil dat zijn of haar persoonlijke gegevens op straat komen te liggen, en al helemaa

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2018

‘Beleef de Zorg!’  

Marie-Susan van der Munnik (rechts op foto) heeft tijdens ‘Beleef de Zorg!’ aan den lijve ondervonden hoe het voelt om cliënt te zijn. Tijdens een inleefsessie bij het Zorgtrainings-centrum in Zwolle koos ze in het rollenspel voor het scenario van een vrouw met een dwarslaesie en een gebroken b

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2018

Arbeidsmarkt heeft prioriteit

Het aanpakken van de problemen op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel heeft prioriteit bij Beatrijs van Riessen, bestuurder van Estinea. Estinea biedt ondersteuning aan mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente. Sinds december is ze daarnaast lid van het bestuur van WGV Zorg en Welzijn.&nbs

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2018

Onderwijsvernieuwing

Geen standaard ‘wasstraat’ meer en optimaal inspelen op wensen van het werkveld én de studenten. Het onder-wijsveld is volop in beweging. Aan de hand van vier voorbeelden wordt duidelijk hoe in Oost-Nederland bin-nen het onderwijs creatief gewerkt wordt aan maatwerk en grotere flexibiliteit. So

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2018

Leerplatform van de toekomst

Allyoucanlearn is een publiek-private samenwerking tussen 39 partners vanuit mbo, hbo, zorg- en welzijnsin-stellingen, overheid en bedrijfsleven, vooralsnog geconcentreerd in oostelijk Nederland. We spreken met twee sleutelfiguren van Allyoucanlearn (AYCL): Gideon Alewijnse (links op foto), voorzitt

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2018

Vitaliteit brengt mensen verder

Vitaal Verder staat klaar voor werk-gevers en hun personeel. Onze disciplines richten zich op arbodienst-verlening, arbeidsdeskundige diensten en mobiliteit en re-integratie. We staan voor kordate en goede dienstverlening die vooral gericht is op ‘doen’, uiteraard gebaseerd op een onderbouwd pla

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2018

Nieuwe Privacywet per 25 mei 2018

Vanaf vrijdag 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is op elke organisatie van toepassing. En omdat er in zorginstellingen veel medische gegevens worden verwerkt, vallen zorgorganisaties ook nog eens onder het verzwaarde regime. Daarmee is er dus werk aa

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2018

Vitale, wendbare medewerkers

Gezonde, gemotiveerde medewerkers die hun talenten benutten. Hoe bereik je dat? En wie is er verantwoordelijk voor: werkgever, werknemer of beiden? Zesentwintig organisaties onderzoeken én implementeren ‘Wendbaar aan het werk’, waaronder Pluryn, Intermetzo en Annenborch. Zij worden ondersteund

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2017

Week van Zorg en Welzijn

12 t/m 17 maart 2018 is de nationale Week van Zorg en Welzijn (WZW). De vereniging coördineert, faciliteert en promoot dit evenement in Oost-Nederland. In korte tijd is een situatie ontstaan van personeelstekorten in de zorg. Extra inspanningen zijn nodig om de sector als aantrekkelijk en uitdagend

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2017

RAAT en SectorplanPlus

De sector zorg en welzijn staat voor een uitdaging. Er dreigen grote personeelstekorten door de extra banen in de verpleeghuissector. Ook gaan meer medewerkers met pensioen, terwijl de afgelopen jaren helaas te weinig is geïnvesteerd in de opleiding van nieuwe beroepskrach-ten. Iedereen is erv

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2017

Raadpleeg 'Arbeidsmarkt in beeld'

WGV Zorg en Welzijn wil als kennisknoop-punt beleidsmakers in haar werkgebied van gerichte, regionaal relevante informatie voorzien om de juiste acties te kunnen ondernemen in alle uitdagingen die de sector zorg en welzijn biedt op het gebied van personeelsvoorziening. Daarom nam de Werkgeversvereni

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2017

Instroom personeel topprioriteit

De vraag naar arbeidskrachten in zorg en welzijn groeit de komende jaren sterk. Ondertussen is de instroom (te) laag. Dat is kort gezegd de uitdaging waar Jan Wiggers en Theo Blom zich iedere dag mee bezig houden. “Het is een taai onderwerp en de voorspel-baarheid is klein”, weet het duo. “Str

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2017

Buiten de sector: Culturele diversiteit

Misschien wel de beroemdste wetenschapper van de vorige eeuw is Albert Einstein. Van hem is de uitspraak: “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.” Het is het motto geworden van het boek van Jos Artz, "De Blauwe Biotoop". In het boek deelt hij zijn kennis

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2017

Het Sectorplan Plus

De regionale sectorplannen zorg zijn op een haar na afgerond. WGV Zorg en Welzijn, hoofdaanvrager van 4 plannen, heeft onlangs de einddecla-ratie voor de regio’s Achterhoek en Twente (voorzien van een goedkeuren-de verklaring van de accountant) ingediend. De einddeclaraties voor de regio’s Stede

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2017

Actieplannen tekorten

“Eenheid in verscheidenheid. De aanzwellende vraag naar personeel in de sector zorg en welzijn vraagt om actie. Gecoördineerde actie wel te verstaan. Gecoördineerd op het niveau van de arbeidsmarktregio en afgestemd tussen alle partijen die voor de aanpak van het arbeidsmarktvraagstuk in de sect

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2017

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

“Betaling van de transitievergoeding na twee jaar ziekte wordt als zeer onrechtvaardig ervaren. Massaal kiezen zorgorganisaties ervoor om het dienstverband na 2 jaar ziekte niet te beëindigen. Zolang er geen einde komt aan het dienstverband, hoeft de transitievergoeding immers (nog) niet te worde

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2017

Verzuimbeleid De Lichtenvoorde

De Lichtenvoorde is een instelling in de gehandicaptenzorg met ongeveer 800 cliënten, 600 medewerkers en 350 vrijwilligers. En waar veel instellingen worstelen met het terugdringen van ziekteverzuim, laat De Lichtenvoorde al enkele jaren cijfers zien die (ver) onder het gemiddelde liggen. In 2016 l

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2017

GGD Twente zet in op dialoog mantelzorg

Een goede balans tussen werk en het zorgen voor naasten is belangrijk. GGD Twente gaat intern de dialoog aan over mantelzorg.Zelf zijn directeur Samantha Dinsbach (links op foto) en P&O-adviseur Kathelijne ’t Hoen geen mantelzorgers, maar ze kennen wel mensen die de zorg hebben voor hulpbehoev

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2017

Nieuwe bestuursleden aan het woord

Guido van de Logt (Livio) en Ton Ruikes (ZGT) zijn toegetreden tot het bestuur van WGV Zorg en Welzijn. Maak kennis met deze twee zorgbestuurders en hun opvattingen.Guido van de Logt (56; foto), sinds december 2013 voorzitter van de raad van bestuur van zorgorganisatie Livio, zegt waar het op staat:

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2017

Buiten de sector: Inclusiviteit bij de AH

Erjan Seppenwoolde begrijpt niet goed waarom in zorg- en welzijnsorganisaties niet meer mensen vanuit een Wajonguitkering aan het werk zijn. “Ze laten geld en mogelijkheden liggen”, is de overtuiging van de manager van de Albert Heijn-vestiging aan de Nieuwstraat in Almelo. Acht Wajongers, jonge

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2017

Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid

In mei 2017 is het project ‘Wendbaar aan het werk’ van start gegaan. Gedurende 18 maanden is € 500.000 beschikbaar om te werken aan wendbare medewerkers en een gezonde organisatiecultuur in zorg en welzijn. Annet de Lange is verguld dat ze onderzoek mag doen naar de effecten ervan. Een un

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2017

Actuele info dankzij digitaal dashboard

Het digitaal dashboard is een online platform dat inzicht moet gaan bieden in actuele, regionale arbeidsmarktcij-fers en -trends van de sector zorg en welzijn. WGV Zorg en Welzijn werkt sinds begin dit jaar samen met collega werkgeversverenigingen Transvorm en Care2Care aan de ontwikkeling van zo’

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2017

Blijvende inzet op positief en eerlijk imago

De sector zorg en welzijn staat voor grote opgaven en uitdagingen. Een optimaal werkende arbeidsmarkt, met goed opgeleide en toegeruste mede-werkers, is cruciaal om die aan te gaan. In korte tijd is een situatie ontstaan van personeelstekorten in de zorg. Een integrale aanpak is gewenst. Het program

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2017

'De medewerker van de toekomst'

Het ROC van Twente in Hengelo is op dinsdag 7 november 2017 het decor voor de conferentie ‘De medewerker van de toekomst’. De subtitel van de conferentie is ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’, analoog aan de titel van het tweede adviesrapport van de Commissie Innovatie Zorgberoepen &

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2017

UIL: eerste alumni aan de slag

Voor iedere organisatie is innoveren noodzakelijk om in een veranderende wereld optimale kwaliteit te leveren. Maar innoveren betekent investeren en in de praktijk blijkt dat grote en kleine innovatievraagstukken vaak ondersneeuwen in de hectiek van alledag. In zo’n geval kan een organisatie gehol

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2017

Landelijke uitrol Waarschuwingsregister

Landelijk zoveel mogelijk organisaties laten aansluiten bij het Waarschu-wingsregister: dat is het hoofddoel van Safia El Habhoubi, beleids-adviseur Waarschuwingsregister van RegioPlus. “Dan werkt het. Dan kan een werknemer die binnen de ene organisatie over de schreef is gegaan niet zomaar bij ee

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2017

WKKGZ & Waarschuwingsregister

"Zorgen voor een veilige zorgverlening. Zowel de Wet Kwaliteit, Klachten & Geschillen (WKKGZ) als het Waarschu-wingsregister helpen daarbij. Maar u moet ook zelf aan het werk.” Aan het woord is Frans Landstra, eigenaar van Hanze advocaat. “Het draait om een breder bewustzijn bij zorgorg

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2017

Sterk in je werk: verhaal van een kandidaat

Een zetje in de rug. Zo ervaart de 48-jarige Marijke het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ dat is bedoeld om 45-plus medewerkers in de zorg weerbaarder te maken op de arbeidsmarkt. Na een eerste gesprek met een adviseur van ZorgSelect is ze hoopvol op een nieuwe baan in de zorg. “He

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2017

Medewerker-gedreven innovatie

Steeds meer zorginstellingen zijn op zoek naar manieren waarop ze verbeter- mogelijkheden kunnen identificeren en uitvoeren. Omdat zorgmedewerkers centraal in het zorgproces staan, worden zij gezien als potentiële bron van innovatie. De HRM onderzoeksgroep van de Universiteit Twente (UT) voert

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2017

Digitale registratie zorgstages

Een nieuw digitaal systeem moet meer inzicht geven in de vraag naar en het aanbod van zorgstages. Scholen en zorginstellingen zijn enthousiast.Als Annette Mulder, stagecoördinator bij hogeschool Saxion, en Ria Hoving, praktijkcoördinator bij zorgorganisatie ZorgAccent in Almelo, elkaar zien, sprek

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2017

Waardensturing is vooral hard werken

Waardensturing is vooral hard werken. Dat is de ervaring van Wybe Sierksma, bestuurder van Stichting Sprank. “Je moet het in de praktijk doen. Aan een papieren document heb je weinig als het niet concreet wordt, als het niet geleidelijk in het DNA van je mensen gaat zitten. Het vergt een constant

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2017

Uitvoering sectorplannen bijna afgerond

Het is 11 april 2013 als de handtekeningen van kabinet en sociale partners worden gezet onder een Sociaal Akkoord. Daarin is ook een belangrijke plaats ingeruimd voor de inmiddels bekende sectorplannen. Het kabinet stelde 600 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die de arbeidsmarkt en de positi

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2017

André Endeman nieuw bestuurslid

De bestuurder van Markenheem, André Endeman, is op 15 december 2016 tijdens de Algemene Ledenvergadering van WGV Zorg en Welzijn, benoemd tot lid van het bestuur. Een functie die niet direct in zijn plannen lag: “Ernst van Drumpt (bestuurder Elver) stopte juist en hij opperde dat ik me kandidaat

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2017

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn

Onlangs heeft WGV Zorg en Welzijn de arbeidsmarktverkenning 2016 uitgebracht. Er zijn 4 rapporten gepubliceerd voor de regio’s Achterhoek, Stedendriehoek en Noord-Veluwe, Twente en IJssel-Vecht. Centraal in de rapportage staan de trends en ontwikkelingen in zorg en welzijn.Meer zorg door vergrijzi

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2016

Week van Zorg en Welzijn

13 t/m 18 maart 2017 is de nationale Week van Zorg en Welzijn. De vereniging coördineert, faciliteert en promoot dit evenement in Oost-Nederland. Zwemmer Maarten van der Weijden, winnaar van een gouden medaille op de Olympische Spelen van 2008, heeft zich als ambassadeur aan de Week van Z

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2016

Koersvast laveren

In het maartnummer van ons BestuurdersMagazine hebben we u verteld over de herijking van onze strategische koers. Welke koers moet de vereniging komende jaren volgen? Wat verwachten de leden van de vereniging? Waarop kunnen we van toegevoegde waarde zijn? Onder leiding van ‘De Argumenten- fabriek

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2016

Impuls geven aan loopbaan ouderen

Hoe houd je werknemers ‘fit’? Vakbonden en werkgeversorganisa- ties, waaronder WGV Zorg en Welzijn, spannen zich in voor de begeleiding van oudere, lager opgeleide zorgwer- kers. Met het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ kunnen zij een impuls geven aan hun loopbaan. Hoe houd je la

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2016

Informatiebeveiliging vereist helikopterview

Gegijzelde systemen, een phishing e-mail met desastreuze gevolgen, vertrouwelijke gegevens op plekken waar ze niet horen; de noodzaak voor organisaties om aan de slag te gaan met informatiebeveiliging wordt steeds groter. Dat het bewustzijn groeit, merkt ook Wilfred Hanekamp van Insite Security. “

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2016

Zonder eigenbelang geen eigenaarschap

De laatste paar jaar staat het thema mobiliteit hoog op de agenda. De economie verandert en de beroepsbevolking dient zich aan te passen aan deze veranderingen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Hier en daar gaan banen verloren. Soms is zelfs sprake van massaontslag of faillissement. Elders is jui

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2016

Meer rendement uit het menselijk kapitaal

Ondanks alle bewegingen binnen de sector, blijven een paar dingen onveranderd. Voor het goed uitvoeren van een functie is het noodzakelijk te beschikken over voldoende kennis en de juiste vaardigheden. Hoe meten we kennis? Hoe bepalen we competenties en waarderen we die? Tot nu toe werd bij wer

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2016

Arbeidsrechtelijke aandacht bij zelfsturing

“Ik geloof heilig in het concept van zelfsturing, en zeker in de zorg.” Aan het woord is Frans Landstra, eigenaar van Hanze advocaat. “Een  groot deel van onze zorgklanten is het pad van zelfsturing ingeslagen of staat op het punt dat te doen.”Te snelle invoering“Hoewel de insteek bij

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2016

Werkagenda onderwijs en werkveld

Met de veranderende rol van zorg- en welzijnsinstellingen is de vraag zeer actueel of de competenties van het medewerkersbestand nog wel goed aansluiten bij de vraag uit de markt. De meeste instellingen komen tot de conclusie dat nu het werk anders georganiseerd wordt, die aansluiting deels ontbreek

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2016

Nieuws van de vereniging

Strategische koersIn de periode 27 juni t/m 5 juli vinden er, in het kader van het bepalen van de strategische koers van de vereniging, vier regionaal georiënteerde ledenbijeenkomsten plaats:27 juni : De Vogellanden in Zwolle4 juli: Elver in Nieuw Wehl5 juli: Riwis in Apeldoorn5 juli: ZGT in Almelo

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2016

Van leervinken naar leervonken

“De manier waarop we kijken naar de zorg en de competenties die nodig zijn, is gestoeld op een (ver)ouderd beeld. De wereld versnelt, met name door de 'technologiepush' waarvan nu sprake is. En het lukt ons niet om met het systeem van traditionele opleidingen antwoorden te vinden op vragen die nu,

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2016

Leergang duurzame inzetbaarheid

‘Duurzame inzetbaarheid’: voor veel organisaties is het lastig om er handen en voeten aan te geven. Iedereen weet dat het nodig is, maar hoe pak je het aan? Waar begin je? Ook bij de Baalderborg Groep in Ommen wist P&O adviseur Petra Soenveld dat ze aan de slag moest om mensen langer, beter

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2016

Beter af met wijkleercentra

Samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen is nodig om veranderingen het hoofd te bieden. In de Achterhoek en Liemers leidde dat tot de komst van wijkleercentra. “Studenten leren oog te hebben voor bewoners.”In de Achterhoek heeft een tekort aan stageplaatsen in de zorg tot iets moois ge

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2016

Professioneel Samenwerken in de Wijk

Sinds 1 januari 2015 is de sector zorg en welzijn in Nederland drastisch veranderd. De gedachte achter de transitie was dat burgers met een zorgbehoefte langer thuis kunnen blijven wonen en dat de zorgverlening efficiënter wordt als deze lokaal op wijkniveau georganiseerd is. De meeste gemeenten he

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2016

Mobiliteit vergroten

Op 1 februari jl. startte de samenwerking tussen Werkend Stedendriehoek en WGV Zorg en Welzijn om mobiliteit van werkenden in de regio te vergroten. Met het instrument Baanbieding kunnen werkenden een baan vinden voor één dag. Hiermee wordt vroegtijdige mobiliteit ondersteund tussen organisaties i

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2016

Gratis e-learning modules

Op woensdag 16 maart is het open leerplatform allyoucanlearn.eu gelanceerd. Deze online omgeving bevat lesmodules voor medewerkers, studenten, maar ook voor mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn. Met korte cursussen kunnen zij hun zorgvaardigheden en kennis verbeteren. De online omgeving

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2016

Economische impuls door sectorplannen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sectorplannen die in het derde tijdvak worden ingediend. Met deze plannen wordt de overgang bevorderd van werk of werkloosheid naar (ander) werk in hetzelfde of een ander beroep. De trajecten zijn ger

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2016

Samenwerken in het Zorgtrainingscentrum

De veranderingen in de zorg vragen om andere professionals en andere opleidingen. Het Zorgtrainingscentrum voor de regio Zwolle staat daarvoor in de steigers. Helene Wüst (bestuurder van Woonzorgconcern IJsselheem) en Theo Rietkerk (voorzitter van het college van bestuur van de Landstede Groep) zij

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2016

Strategische koers WGV Zorg en Welzijn

Onze wereld verandert. Daarmee doel ik niet alleen op de sector zorg en welzijn. Veranderingen voltrekken zich ook op andere terreinen. Denk daarbij alleen al aan de veranderingen in de sociale zekerheid, nieuwe arbeidsverhoudingen, andere onderwijsconcepten, snelle veranderingen op het gebied van i

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2016

Sectorplannen: werk in uitvoering

Sectorplannen lijken de panacee voor alle arbeidsmarktvraagstukken die momenteel actueel zijn. Iedereen verfoeit de regelingen, maar je bent haast wel gedwongen er gebruik van te maken, want bij elke vraag, wordt voor het antwoord steevast verwezen naar de regeling cofinanciering sectorplannen. Nu v

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2015

Eenvoudig vacatures melden voor SROI

Zo hoort het, vinden Johan Stubbe van WGV Zorg en Welzijn (rechts op foto) en Adriaan Pas van Aveleijn. De werkgever ervaart een probleem, in dit geval met de vacaturemelding richting Werkplein, en WGV Zorg en Welzijn en werkgever lossen het samen op. Ze hebben elkaar goed leren kennen de afgel

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2015

Op weg naar een open leerplatform

Of de subsidie van ruim een miljoen euro van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) nu wel of niet wordt toegekend, het open leerplatform komt er. Wel kan het met die pot geld de nodige vaart krijgen en opgeschaald worden. “Dan kunnen we dóór”, meldt Wim Veen, emeritus hoogleraar Educatie &

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2015

Week van Zorg en Welzijn

14 t/m 19 maart 2016 is de nationale Week van Zorg en Welzijn. De vereniging coördineert, faciliteert en promoot dit evenement. Het is van groot belang dat de sector tijdens deze week laat zien wat zij te bieden heeft. Bijvoorbeeld om de medewerkers en vrijwilligers die in

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2015

Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

De discussie over een waarschuwingssysteem in de zorg is volop losgebarsten. Ontslagen worden bij de ene werkgever wegens misdragingen om daarna probleemloos bij een werkgever om de hoek aan het werk te kunnen: op dit moment gebeurt het. Met een landelijke ‘zwarte lijst’ wordt de drempel naar ee

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2015

Wiskunde helpt bij slimmer plannen

Vervoer van leerlingen, ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking kan gemiddeld tien tot twaalf procent efficiënter als gemeenten en doelgroepen worden gecombineerd en er slimmer wordt gepland. Dat stelt wiskundige Inge Tensen. Tensen studeerde dit jaar af aan de Universiteit Twente (UT

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2015

Onderwijs en zorg vinden elkaar

Afgevaardigden van onderwijs- en zorginstellingen in de Stedendriehoek en Noord-Veluwe hebben de koppen bij elkaar gestoken: "Wat vragen veranderingen in de zorg van ons?” Onderwijsinstellingen en zorgorganisaties móeten samen optrekken, vinden onderwijsdirecteuren Michaël de Kort (links op de

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2015

Reorganisatie of Sociaal Plan? AWVN helpt

Reorganiseren, snijden in het personeelsbestand en een grootschalige verschuiving van lager naar hoger opgeleid personeel. Het zijn voor instellingen in de zorg- en welzijnssector bepaald geen trajecten waarmee al veel ervaring is opgedaan, want tot vorig jaar ging het in de sector doorgaans om stab

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2015

Een dag wisselen van baan

De roep om wendbaarheid van professionals en intersectorale mobiliteit wordt steeds groter. Dat betekent voor veel medewerkers dat hun manier van werken zal moeten veranderen en dat verbindingen gezocht moeten worden met collega’s uit andere werkvelden. Met het oog daarop stimuleert WGV Zorg en We

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2015

Medewerker-gedreven innovaties

Omdat zorgprofessionals midden in het zorgproces staan, zijn zij een potentiële bron voor het identificeren en doorvoeren van verbetermogelijkheden en innovaties in de zorg. Om dit potentieel beter te benutten, voert de Universiteit Twente een onderzoek uit naar de wijze waarop zorginstellingen zog

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2015

Uitvoering mobiliteitstrajecten

De veranderingen en bezuinigingen in de zorgsector hebben onherroepelijk personele gevolgen. Voor de ondersteunende diensten, maar ook voor de zorgmedewerkers. De eerste optie is natuurlijk herplaatsing, maar door de omvang van de maatregelen zullen de meeste instellingen niet aan ontslagen kunnen o

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2015

‘Samen één doel: goede en betaalbare zorg’

"Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten elkaars rol respecteren”, vindt Ria Stegehuis, directeur Zorg bij Menzis. Klagende huisartsen, mopperende ziekenhuisdirecteuren. Is het beroep van directeur Zorg bij zorgverzekeraar Menzis eigenlijk wel leuk? "Jazeker”, zegt Ria Stegehuis resoluut. Ze

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2015

Waardengestuurd werken vraagt continue aandacht

Directeur Benny Kraaiveld weet niet of het aan het beleid binnen woon- en zorgcentrum Friso in Almelo ligt dat een 85-jarige cliënt onlangs ‘uit de kast kwam’. "Maar de openheid is er.” Het huis met 67 bewoners en 180 aanleunwoningen heeft als een van de weinige zorgorganisaties de Roze Loper

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2015

Grenzen liggen werk nog altijd in de weg

Formeel staan alle grenzen binnen de Europese Unie wijd open voor werknemers en werkgevers. De praktijk is ondertussen een stuk weerbarstiger. Daar weet Eddy van Hijum, gedeputeerde voor de provincie Overijssel, alles van. Met heel veel overleg op allerlei niveaus probeert hij barrières weg te neme

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2015

Sectorplannen: uitvoering en 3e tranche

In Den Haag verwijzen bewindslieden voor de oplossing van arbeidsmarktvraagstukken steevast naar de regeling voor de cofinanciering van sectorplannen. Het panacé voor alle problemen: maak een sectorplan. Vanuit de zorgsector zijn veel plannen ingediend, want de transities in de sector hebben

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2015

Flexibilisering door standaardisatie

Vertrouwen in wat er gebeurt met je gegevens wanneer je die wilt delen. Eenmalig, gestandaardiseerd je gegevens invullen om ze daarna keer op keer weer te kunnen gebruiken. Alles in een gepersonaliseerde omgeving die zich aanpast op het moment dat je status verandert. Hans Hokke, strategisch relatie

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2015

Meer banen dankzij functiecreatie

De Participatiewet is zonder twijfel een van de meest besproken onderwerpen van het laatste jaar. De wet gaat uit van het principe dat iedereen - naar vermogen - moet bijdragen aan de samenleving, dus ook mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. Eén van de concrete

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2015

Noodzaak vrijwilligersmanagement

Een zorg- of welzijnsorganisatie kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Zij zijn het die de - onmisbare - extra kwaliteit van leven geven aan cliënten die deels of helemaal afhankelijk zijn van de inzet van anderen. Door de veranderende wetgeving, verschuivende verantwoordelijkheden en budgett

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2015

Oud-werknemer blijft met [email protected] van waarde

Als een collega met pensioen gaat en afscheid neemt is het Nabil Sahhar, studentadviseur van Landstede in Zwolle, die hen direct weer welkom heet. Hij vraagt of ze betrokken willen blijven bij hun school via Maatje op Maat. Het antwoord is vaak een volmondig ja. Nabil Sahhar ontwikkelde Maatje op Ma

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2015

Directeur Huisman neemt afscheid van Slingeland

"Zorg hoort bij een vitale leefomgeving”, vindt algemeen directeur Geert Huisman van Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Na negen jaar neemt hij afscheid van zijn ‘pittige taak’. Gangen en kantoorkamers zonder opsmuk. Hier zetelt de directie van het Slingeland Ziekenhuis, waar ooit verpleegst

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2015

Scholieren helpen met beroepskeuze

Hoe help je scholieren bij hun beroepskeuze? Het ziekenhuis in Doetinchem, een aantal onderwijsinstellingen in Oost-Gelderland en WGV Zorg en Welzijn zetten er samen de schouders onder. Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem ontvangt scholieren met open armen. Sinds vorig jaar hanteert het ziekenhuis e

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2015

Innovatieve stages en praktijkleren

De zorg- en welzijnssector verandert snel onder invloed van overheidsbeleid, maar ook door demografische ontwikkelingen als vergrijzing en het ontstaan van krimpregio’s. Het werkterrein verschuift van instellingen naar de wijk en thuissituatie van cliënten. Een van de gevolgen hiervan is dat het

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2014

Week van Zorg en Welzijn

16 t/m 21 maart 2015 is de nationale Week van Zorg en Welzijn. Deze week is dé gelegenheid om te laten zien wat de sector doet en waar ze trots op is. En om te laten zien dat de sector volop in beweging is en ondanks alle veranderingen de schouders eronder blijft zetten. De vereniging coördi

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2014

Leergang arbeidsrecht

Meer dan ooit worden organisaties in zorg en welzijn geconfronteerd met arbeidsrechtelijke zaken. Ziekte en re-integratie, het nieuwe ontslagrecht en reorganiseren zijn onderwerpen die aan de orde van de dag zijn. Een goede reden om te investeren in arbeidsrechtelijke kennis.  WGV Zorg en Welzi

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2014

Kernwaarden als basis van handelen

De maatschappij verandert, net als cliënten en medewerkers. En werkgevers veranderen daarmee ook. Zorgorganisatie Zorgaccent en Kadera, de organisatie die zich richt op de aanpak van huiselijk geweld, hebben de afgelopen jaren grote wijzigingen ondergaan. Bij beide is gekozen voor meer ruimte en me

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2014

Zorgpact moet zorgen voor ‘werk naar werk’

In de regio Stedendriehoek is een ‘Strategische Board’ gevormd die bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemingen, overheden, onderwijsinstellingen en het UWV. Onder verantwoordelijkheid van die board is in 2013 het ‘akkoord van Beekbergen’ (zie kader) tot stand gekomen, dat zich met name

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2014

Voorzitter Meindert Schmidt neemt afscheid

Na tien jaar neemt drs. Meindert Schmidt afscheid als voorzitter van de werkgeversvereniging. "Never a dull moment”, zegt hij, terugkijkend.  Het waren boeiende jaren, zegt scheidend voorzitter Meindert Schmidt (62 jaar) over het decennium waarin hij voorzitter was van WGV Zorg en Welzijn. He

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2014

7,9 miljoen euro voor scholing medewerkers

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangegeven 100 miljoen euro te reserveren voor sectorplannen in de zorg. Daarvan is 67,5 miljoen beschikbaar voor regionale plannen waarin twee thema’s aan de orde komen: scholing zittend personeel en instroom van jongeren via leerarb

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2014

Proeftuin zet aan tot werken aan loopbaan

Wijzigingen in de jeugdzorg nopen tot een cultuuromslag. "Werknemers zullen moeten nadenken over wat ze kunnen en willen.” In 2013 is de ‘Proeftuin Jeugdzorg’ van start gegaan waaraan negentien Twentse organisaties hebben deelgenomen die zich bezighouden met zorg voor de jeugd. Wat is er be

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2014

Advies over arbeidsrecht en ontslag

Frans Landstra van Hanze advocaat in Zwolle drukt het iedere bestuurder of directeur in de zorg steeds weer op het hart. "Nu nog langer afwachten is echt geen optie.” Hoewel de exacte uitwerking van alle bezuinigingen en nieuwe wetgeving nog steeds niet volledig is uitgekristalliseerd, moeten orga

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2014

Agressie voorkomen levert heel veel op

Kennis over agressie kan ellende voorkomen. Daarvan is Annemarie Klaassen van Stichting RegioPlus overtuigd. "Agressie is er vaak niet zomaar. Daarom is het belangrijk te weten hoe je het in een vroeg stadium herkent en hoe je escalatie voorkomt. Gelukkig komt hier steeds meer aandacht voor, want de

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2014

Een dag wisselen van baan

In het licht van de transities in de sector zorg en welzijn is wendbaarheid van professionals nodig. Dat betekent voor veel medewerkers dat hun manier van werken zal moeten veranderen en dat verbindingen gezocht moeten worden met collega’s uit andere werkvelden. Medewerkers krijgen een bredere inv

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2014

Uw zorgcollectief in beeld

Zoekt u een voordelige verzekering voor uw werknemers? Er zijn genoeg zorgverzekeraars die u graag van dienst zijn. Maar heeft uw P&O-afdeling wel genoeg kennis en capaciteit in huis? Offertes aanvragen bij verschillende zorgverzekeraars, prijsafspraken maken, vragen beantwoorden van uw werkneme

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2014

Gezond Ondernemen

WGV Zorg en Welzijn en Zilveren Kruis Achmea hechten veel waarde aan het gezond en vitaal houden van uw werknemers. Daarom bieden we u Gezond Ondernemen: concrete oplossingen om uw personeel in goede conditie te krijgen en te houden. Zo haalt u meer uit uw mensen en dus uit uw organisatie. Iedere we

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2014

Symposium Lean Six Sigma

Er gaat geen dag voorbij zonder dat de veranderingen in de zorg in het nieuws zijn. De zorg moet efficiënter, beter en goedkoper. Maar hoe gaan we dit realiseren? Lean Six Sigma is een samenvoeging van twee methoden: Lean en Six Sigma. Lean staat voor een continue verbetering en alles wat geen toeg

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2014

Hoe beïnvloed je verzuim?

Verzuim is nooit helemaal te voorkomen, wel te beïnvloeden. "Houd personeel vitaal, stimuleer mobiliteit.” En: "Ga op tijd met elkaar in gesprek.” Voorkomen is beter dan genezen. Het zijn ware woorden als het gaat over (ziekte)verzuim van medewerkers. "Je kunt verzuim nooit helemaal voorkomen,

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2014

Zorg overbodig maken in Vitaal Vechtdal

Zorg overbodig maken: dat is in de kern het doel van Vitaal Vechtdal. "Dat zal niet helemaal lukken”, weet Dite Husselman, die als algemeen directeur van de brede huisartsenorganisatie Medrie in de stuurgroep van het project zit, ook wel. "Maar het besef groeit dat zorg de laatste stap is. Met Vit

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2014

Teamsport in de eerste lijn

In de eerstelijns gezondheidszorg is een ongekende dynamiek gaande. Daarover zijn Toby van der Ploeg, directeur-bestuurder van de Regionale Ondersteuningsstructuur Twente (ROSET), en Arie Jongejan, directeur-bestuurder van de Regionale Ondersteuningsstructuur Caransscoop, het helemaal eens. "Daar wo

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2014

Shared Service Center heeft voordelen

'Zou jij hard lopen voor een organisatie als die organisatie niet hard loopt voor jou?', vraag UT-docent Jeroen Meijerink zich af. Hij begeleidde een onderzoek naar het gebruik van verschillende kanalen voor de uitvoering van human resource managementactiviteiten. Een goed functionerend Shared Servi

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2014

Meer zorg voor hetzelfde geld

In het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam ging de wachttijd voor een CT-scan terug van twee tot drie weken naar enkele dagen. Dankzij CHOIR, een kennisgroep van de Universiteit Twente.  Nederlandse ziekenhuizen zouden met dezelfde capaciteit dertig procent meer patiënten kunnen helpen. He

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2014

Twente brengt oplossingen

Op 29 januari 2014 vond het jaarlijkse Twente Diner plaats in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Een grote delegatie van ondernemers en diverse vertegenwoordigers afkomstig van overheden (waaronder 18 Kamerleden en 2 ministers), onderwijs- en onderzoeksinstellingen kwamen naar Den Haag om daar Twe

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2014

Investeren in begeleiding en bijscholing

De sector zorg en welzijn maakt aanspraak op ‘transitiegeld’ uit Den Haag. Voor opscholing en bijscholing van medewerkers, voor de instroom van jongeren en voor de begeleiding van boventallige medewerkers naar ander werk.  Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken stelt 600 miljoen euro b

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2014

Bedrijfsbezoek Scania

Op 10 februari 2014 hebben circa 50 bestuurders en managers uit de sector zorg en welzijn deelgenomen aan het door WGV Zorg en Welzijn georganiseerde studiebezoek aan de fabriek van Scania Productions in Zwolle.  Steeds meer zorginstellingen hebben belangstelling voor ‘lean manufacturing’.

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2014

Van tweede- naar eerstelijnszorg

Meer ambulante hulp, minder bedden. Die kant gaat het op in de geestelijke gezondheidszorg. "Maar bedden zijn niet zomaar leeg - de hele keten zal moeten meebewegen." De geestelijke gezondheidszorg staat aan de vooravond van ‘een herverkaveling’. De komende jaren zal het aantal bedden in de inst

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2013

Gebrek stages niet alleen probleem van onderwijs

Samenwerking; dat is volgens Albert Cornelissen, voorzitter van de raad van bestuur van de hogeschool Windesheim in Zwolle, een belangrijk element in het garanderen van voldoende, kwalitatief goede, stageplaatsen. "Tijdens een overleg met vertegenwoordigers van het werkveld bleken die zich onvoldoen

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2013

Leergang Strategische Personeelsplanning

Achterover leunen is geen optie, vindt Fokko Witteveen, bestuurder van Trias Jeugdhulp. "Er komt zoveel op ons af. Daar moeten we op anticiperen en strategisch denken over onze personeelsplanning is daarin een belangrijk element." Daarom namen drie van zijn medewerkers voor de zomer deel aan de, doo

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2013

Werken aan 'bestuurlijk commitment' is noodzaak

In Twente is de afgelopen weken een ‘sociaal pact’ gesloten. Partijen in de zorg- en welzijnssector gaan samen plannen smeden. Pact. Sociaal pact. Manifest. Het maakt Fenna Eefting, bestuurder van De Vogellanden, centrum voor revalidatie in Zwolle, niet uit hoe de afspraken heten, het gaat er om

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2013

Nieuwe technieken belangrijk voor zorg

Nieuwigheden in zorg en welzijn zijn mooi, maar het is vaak ‘een hele toer’ om ze in de praktijk te brengen. In gesprek met UT-hoogleraar Albert van den Berg en Carintreggeland-strateeg en innovator Henk Snijders over lab-on-a-chip, nanopillen en medicijnboxen. Hoogleraar Albert van den Berg la

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2013

Inzet van mensen met arbeidsbeperking

Zorginstellingen proberen ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ op weg te helpen. Hoe doen ze dat? Het is ook, of misschien zelfs juist, een taak van een zorginstelling om mensen met een zogeheten afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Dat vinden René Wiltink en Heinz Rein

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2013

Frissen pleit voor fatalisme

Voor bestuurders in zorg en welzijn ligt de komende tijd een belangrijke taak te wachten. Die overtuiging heeft Paul Frissen, bestuursvoorzitter en decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en hoogleraar Bestuurskunde van de Universiteit van Tilburg. Hij schreef het boek ‘De Fatale St

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2013

Samen in actie voor een sociaal pact

Wie van puzzelen houdt kan z’n hart ophalen. Het smeden van een ‘pact’ tussen partijen met verschillende belangen is een grote uitdaging. Het werkgelegenheidsvraagstuk in zorg en welzijn is groot, maar niet uniek. In de meeste bedrijfstakken is momenteel wat aan de hand. Slechts weinige sector

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2013

Meer grip op veiligheid

Valincidenten, brandjes en andere calamiteiten escaleren steeds sneller in crises die het imago van een zorginstelling schaden. Bestuurders moeten tegelijkertijd met lagere budgetten aan meer veiligheidseisen voldoen. En veiligheid is zo verweven met de dagelijkse zorg, dat directe sturing – zoals

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2013

Blik naar de toekomst

WGV Zorg en Welzijn gaat haar missie, visie en kernwaarden herformuleren en in 2014 implementeren. Hiervoor is de expertise van Pool Management & Organisatie aangetrokken. Zij baseert zich op de vragen en visie van de leden, haar eigen visie en de uitkomsten van het reputatieonderzoek. Visie op

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2013

Samen klaar voor een flexibele arbeidsmarkt

Overstappen op het recruitmentsysteem van ZorgSelect van WGV Zorg en Welzijn heeft Tactus Verslavingszorg veel opgeleverd. Een besparing van 0,6 fte is de eerste winst, maar wat Peter Hoogeveen, hoofd HRM van Tactus, betreft niet de belangrijkste. "Op een digitale wijze personeel werven past in deze

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2013

Onderwijs: de lat ligt steeds hoger

De lat ligt steeds hoger; studenten moeten steeds meer kunnen. Onderwijsbestuurder Anky Veldman: "We zullen samen met de zorg- en welzijnsinstellingen moeten overleggen over hoe we daar naartoe kunnen werken." Kortere, intensievere opleidingen, betere examens, aantrekkelijker en goed onderwijs. Dat

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2013

Reorganiseren: de do's en don'ts

Het wordt voor personeel in de (jeugd)zorg steeds moeilijker om in het oosten van het land werk te vinden. "Steeds meer instellingen reorganiseren ingrijpend, sluiten de deuren of worden verplaatst naar het westen", constateert Pieter de Man, interim-manager human resource management. Reorganisaties

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2013

Heeft u een vraag?

Bel of mail ons:
088 255 66 50
[email protected]

Abonneren op het magazine