Column

Ontdekkingsreis

Onlangs heb ik op verzoek van de Raad van Toezicht het stokje van Susanne Katus overgenomen. Als interim-bestuurder ben ik aan de slag gegaan en na een eerste verkenning ben ik al snel tot de slotsom gekomen dat de vereniging een belangrijke plek in Oost-Nederland heeft. De problematiek rondom het a

Lees meer Gepubliceerd in Bestuurdersmagazine April 2022

Goede zorg doe je samen

De urgentie om de arbeidsmarkt-problematiek aan te pakken is overduidelijk, zeker nu de volgende COVID-golf in volle gang is. Er zijn veel factoren en ontwikkelingen die verband houden met elkaar en die van invloed zijn om de tekorten in de zorg op te lossen. Ook dit keer heb ik een mooi gesprek mog

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2021

Het nieuwe besturen; Oost-Nederland is in beweging

Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van de Commissie Werken in de Zorg, ligt het personeelstekort in de zorg grotendeels aan de zorgorganisaties zelf. Zij zouden, zoals hij dat in de Volkskrant van 27 augustus jl. zegt, te veel vasthouden aan in het verleden gegroeide werkwijzen, onvoldoende samenwe

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2021

Krachtenbundeling in de regio door ketenaanpak

De verkiezingen zijn geweest, in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s prijkte de sector zorg en welzijn bovenaan. Politiek en journalistiek stelt ons deze dagen regelmatig de vraag: wat is er volgens u nodig in de sector? Wat is uw gezamenlijke visie op het zorglandschap? Kan het tekort en de dooro

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine April 2021

Kunnen we met elkaar een tweede golf aan?

We hebben het niet tegen kunnen houden. De tweede coronagolf dient zich aan. Terwijl in alle veiligheids-regio’s het opschalingsplan klaar ligt en het crisisteam is opgeschaald, zien we nog iets anders. Dat is dat het ziekteverzuim in de zorg op landelijk niveau nu al hoger ligt dan tijdens de eer

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2020

Leiderschap en medewerker centraal

Corona heeft veel van onze zorgverleners gevraagd, zowel fysiek als mentaal. De uitval door ziekte in de zorg in Nederland is ruim 26% hoger dan vorig jaar. Hoe afschuwelijk corona ook is, tijdens de crisis ontstonden ook een immense daadkracht, creativiteit en innovatieve ideeën.  Nergen

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2020

Laatste column

In je laatste column is het gebruikelijk terug te kijken. Laat ik dat eens niet doen en in plaats daarvan vooruitkijken. Wat staat ons te wachten? Niemand die het weet. ‘Het leven is dat wat er gebeurt terwijl je andere dingen van plan was.’ Ik weet niet wie het verzonnen heeft, maar ik ben het

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2019

Mijn vertrek

Onlangs heb ik mijn vertrek - eind dit jaar - aangekondigd. Een weloverwogen besluit om juist nu te stoppen. We staan aan de vooravond van een nieuwe programmaperiode. De vereniging staat er goed voor en vierde in juni haar 25-jarig bestaan; jaren die ik allemaal van dichtbij heb meegemaakt. Ee

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2019

Samen regionaal sterk

In mei 1994 werd de Kanaaltunnel geopend. Engeland was voorgoed verbonden met het vasteland. Zo leek het toen. We zijn 25 jaar verder en Engeland drijft in een rap tempo van ons vandaan. Het kan verkeren. Eveneens 25 jaar geleden werd de voorloper van WGV Zorg en Welzijn opgericht. Dat wordt gevierd

Lees meer Gepubliceerd in Bestuurdersmagazine Juni 2019

Steen in de vijver of bijl aan de wortel?

Het stelsel moet op de schop, maar we hebben afgesproken dat we de buik vol hebben van stelselherzieningen. Of het nu gaat om zorg, arbeidsmarkt, onderwijs, pensioenen, woningmarkt of energievoorziening. Alles piept en kraakt. Wie piept, krijgt aandacht. Die aandacht leidt dan meestal tot een a

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2019

Vergezichten of hapklare brokken?

De economie bloeit. De arbeidsreserve droogt in een rap tempo op. De ontgroening zet door, net als de vergrijzing. Het perspectief is daarmee helder. Er zijn straks minder mensen beschikbaar dan we nodig hebben. Tenminste, als we ervan uitgaan dat we de dingen blijven doen op de manier waarop we dat

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2018

Stralende dag

Prinsjesdag was een mooie dag. De zon scheen, de mensen straalden en de koning kon melden dat er ruimte is om te investeren. In onderwijs, zorg, veiligheid, infrastructuur, defensie, cultuur, erfgoed en ga zo maar door.  Het lijkt een beetje op ‘dansen op de vulkaan’. Het pensioenstels

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2018

Meldpunten

Het klimaat voor meldpunten is gunstig. Of het nu gaat om meldpunten voor verkeersonveilige situaties, voor grensoverschrijdend gedrag, of voor vacatures. De meldpunten schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar dan. Wat gebeurt er met een melding? Wie pakt het op? Is de melding bedoeld om trends

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2018

De jacht is geopend  

Onlangs in het nieuws, maar niets nieuws onder de zon: de zorg zit te springen om mensen. Dat geldt ook voor de techniek, defensie en het onderwijs. Als er geen kwalitatief probleem is, dan is er in ieder geval nog een kwantitatief probleem. Er staat nu eenmaal geen voorraad klaar. We zullen het moe

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2018

Zinvol of zinloos?

De afgelopen weken hoor ik regelmatig beleidsmakers en bestuurders verzuchten dat de arbeidsmarkt in zorg en welzijn onvoorspelbaar is. Het ene moment worden grote tekorten voorspeld en een paar jaar later blijken er juist overschotten te zijn, die vervolgens als sneeuw voor de zon verdampen en omsl

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2017

Het verschil maken

Regelmatig lees ik mooie verhalen over de sector zorg en welzijn. Ervaringen vanuit het perspectief van een patiënt. Ervaringen van hulpverleners of juist beschrijvingen van de wondere wereld van wetenschap en techniek. Dan gaat het over ons steeds betere begrip van het menselijk lichaam en de moge

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2017

Tussen droom en daad

Willem Elsschot formuleerde het mooi: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”. In de verkiezingsprogramma’s stonden dro-men geformuleerd. De verkiezingsuit- slag leverde niet direct daadkracht op. Regeren is vooruit zien. De huidige regering heeft geen missie en ma

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2017

Er ligt kracht in de regio

Hoe zorg je dat iedereen tevreden is en blijft? Dat is nog een hele opgave. Alles went. Dus iets waar je een jaar geleden nog heel tevreden over was, lijkt nu al gewoon. Dat betekent dat je vooruitkijkend eigenlijk altijd meer wilt, maar moet leren om in tevredenheid terug te kijken. Scoren voor ope

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2017

Angst is een goede raadgever

Eén van de sprekers tijdens ons symposium over duurzame inzetbaarheid op 24 november was Victor Lamme, neuroweten- schapper. Hij gaf aan dat we in hoge mate worden geregeerd door ons onderbewust- zijn op basis van een drietal basale principes: we reageren op vormen van waardering; we blijven het li

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2016

Sociaal werkgeverschap

Deze week kreeg ik een rapportage met cijfers over de voortgang bij de realisering van het 100.000 banenplan onder ogen. Of eigenlijk het 125.000 banenplan, want de overheid staat ook nog eens voor 25.000 banen aan de lat. Sociaal werkgeverschap is gevat in kwantificeerbare grootheden. ‘Iedereen d

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2016

Examenkoorts of stress-test?

De examenkoorts is voorbij. Voor de meesten valt er iets te vieren. Voor hen is een examen geen horde, maar de afronding van een traject. Het laat zien dat ze voldoen aan een centrale norm. Wie de lessen volgt, huiswerk maakt, proefwerken en overhoringen met succes afrondt, die kan weinig gebeuren.

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2016

Samen koers bepalen

De redactie heeft Fenna Eefting, die een jaar voorzitter is van het bestuur van WGV Zorg en Welzijn, gevraagd deze column te schrijven. De zorg gaat van intramuraal naar extramuraal, terwijl de complexiteit van de zorgvraag tegelijkertijd lijkt toe te nemen. Er dreigt een tekort te ontstaan aan

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2016

Grenzeloze mobiliteit

Op 11 december werd in Ahaus het Pact 'Arbeidsmarkt over de grens' ondertekend. Een Pact waarin een groot aantal organisaties uit de Nederlands-Duitse grensstreek beloven samen te gaan werken aan de totstandkoming van een grenzenloze arbeidsmarkt. Opvallend daarbij was de constatering dat de obstake

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2015

Omdenken noodzakelijk

Vooruit kijken is lastig. Zeker nu. Toch zijn er ook nu zekerheden. Het wordt niet meer zoals het was. Dat wil nog niet betekenen dat het minder wordt, maar anders wordt het in ieder geval. De enige constante is de verandering. Dat stelt de vereniging voor een grote uitdaging. Waarop moet je koersen

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2015

Escape

Het is moeilijk uit te leggen dat kinderen in een landelijke rekentoets leren dat een plus een twee is, terwijl ze later in hun werk zullen leren dat een plus een vaak drie is. Denken in termen van win-win levert meer kansen op dan de een de lusten en de ander de lasten. Denken in kansen en gedeelde

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2015

Gezondheid en welzijn, dat doe je samen

De redactie heeft Fenna Eefting, als nieuwe voorzitter van het bestuur van WGV Zorg en Welzijn, gevraagd eenmalig deze column te schrijven.  De transities in de sector zorg en welzijn en op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid staan bij iedere zorginstelling hoog op de agenda. De

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2015

Droom en daad

Het jaar loopt ten einde. De balans wordt opgemaakt en we kijken vooruit. Het werkplan 2015 is vastgesteld, de begroting geaccordeerd en we eindigen het jaar 2014 met een kleine plus. De nieuwe voorzitter, Fenna Eefting, begint haar voorzitterschap op een belangrijk moment. De vereniging kiest voor

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2014

Dansen in een porseleinkast

Juist in een periode van verandering en onzekerheid is leiderschap van groot belang. Enig zelfvertrouwen is dan wenselijk. Zelfvertrouwen is meestal gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Ervaringen uit het verleden geven echter geen garantie voor de toekomst. Organisaties die afgelopen jaren zij

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2014

Gemeenten aan zet

Nieuwe gemeenteraden zijn geïnstalleerd, colleges gevormd en portefeuilles verdeeld. De lokale politiek is klaar om de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de jeugdzorg en de langdurige zorg in te vullen. Althans, zo lijkt het. Maar is dat ook zo? De regering zegt van w

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2014

Verander de parameters

De gemeenteraadsverkiezingen zorgen voor de nodige ophef. Wordt daar niet teveel gewicht aan gegeven? We zijn per slot van rekening een land van coalities. Verschillen worden in verkiezingstijd uitvergroot, om vervolgens weer te worden overbrugd door compromissen te sluiten. Een verkiezingsuitslag z

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2014

Samen kom je een heel eind

"Het lijkt wel of dit jaar volledig in het teken heeft gestaan van plannen maken. Het bleek dat we elkaar nodig hebben om plannen te maken, sterker nog, dat een plan pas uitvoerbaar is als er draagvlak voor is. Draagvlak ontstaat pas als sprake is van meerwaarde voor alle betrokkenen. Dat betekent d

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2013

Samenwerken doe je niet alleen

"Ik wens u veel personeel” is een verwensing, die zijn oorsprong vindt in de joodse cultuur. Het laat zien dat personeelsvraagstukken van alle tijden zijn. We hebben het in beleidstermen gegoten, maar in essentie komt het erop neer dat het niet eenvoudig is om een stukje autonomie uit handen te ge

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2013

Heeft u een vraag?

Bel of mail ons:
088 255 66 50
[email protected]

Abonneren op het magazine