Coverstory

Lees meer Gepubliceerd in Bestuurdersmagazine April 2022

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2021

Susanne Katus in gesprek met Jan-Willem Bedeaux over leiderschap

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2021

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine April 2021

"Begeleid organisaties naar een gezonde organisatiecultuur"

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2020

Verzuimaanpak

Hoe doe je dat? Hoe breng je een verzuimpercentage van rond de acht terug naar beneden de vijf? Bij Estinea, een organisatie die in de Achterhoek en Twente mensen met een beperking ondersteunt, is dat gelukt. Pasklare antwoorden op die vraag hebben ze er echter niet. “Er zijn genoeg organisaties b

Lees meer Gepubliceerd in Bestuurdersmagazine Juni 2019

Buiten de sector: Design Thinking

Visueel strateeg Robert de Groot werkt volgens de Design Thinking-methode. Zijn advies: “Voordat je succesformule is uitgewerkt, moet je nadenken over hoe je verder wilt.”Wat is Design Thinking? Wie Google raadpleegt, stuit op formuleringen als: “Design Thinking is een opkomende stroming om in

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2019

Eerste resultaten 'Banen in de zorg'

Door de veranderde eisen die aan de kwaliteit en complexiteit van zorg worden gesteld, hebben organisaties een paar jaar geleden de opleidingseisen aangescherpt. Niveau 3 werd de ondergrens en van beroepen als verpleeghulp werd afscheid genomen. Gezien de beperkte financiële ruimte een logische ont

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2018

Vergrijzing grootste zorg

Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn en de colleges gevormd, dringt zich de vraag op hoe het ervoor staat met de zorg in gemeenten. WGV Zorg en Welzijn vroeg het twee wethouders. Wat is in hun werk de komende jaren de grootste uitdaging? Zonder lang nadenken volgt het antwoord. De verg

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2018

Praktijkleerroute vult voor Viattence vacatures in

Zoals het zo vaak gaat, vormde goed persoonlijk contact de basis voor het idee. Het resultaat is dat bijna dertig studenten in een praktijkleerroute het vak van verzorgende IG leren. Ze zijn niet in dienst en de studenten functio-neren in groepjes in de woningen. Door die boventallige inzet is er me

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2018

‘Beleef de Zorg!’  

Marie-Susan van der Munnik (rechts op foto) heeft tijdens ‘Beleef de Zorg!’ aan den lijve ondervonden hoe het voelt om cliënt te zijn. Tijdens een inleefsessie bij het Zorgtrainings-centrum in Zwolle koos ze in het rollenspel voor het scenario van een vrouw met een dwarslaesie en een gebroken b

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2018

WijkLink groeit hard

WijkLink voorziet in een behoefte, concluderen de oprichters. Dit Facebookachtige internetplatform stelt wijkverpleegkundigen en (wijk-)verpleegkundigen in spe in staat van elkaar te leren. WijkLink groeit als kool. Dit digitale ‘leernetwerk’ dat in maart 2016 is opgezet voor wijkverpleegkundige

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2017

Mantelzorg, praat erover!

Eén op de vier zorgwerkers is mantelzorger. Hoe ga je daar als werkgever mee om? In gesprek met AriënsZorgpalet, een ‘mantelzorgvriendelijke’ organisatie.De trofee hangt in de hal van zorglocatie De Eschpoort in Enschede. Het bordje vermeldt dat AriënsZorgpalet een ‘mantelzorgvriendelijke

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2016

Ook in transitie laag ziekteverzuim

Geregeld vallen Riëtte van Heeswijk (links op foto) en Korien Nieuwenhuis even stil voordat ze antwoord geven op een vraag. De twee personeelsadviseurs van zorgorganisatie Viattence hebben de visie zo in hun hoofd zitten dat ze daar eigenlijk niet over nadenken. Alles binnen Viattence gebeurt vanui

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2015

Grensregio’s werken aan Euregionale arbeidsmarkt

In de grensstreek van Nederland en Duitsland zijn Brussel, Den Haag en Berlijn ver weg. Steeds vaker trekken de verantwoordelijke partijen ter plaatse zelf het initiatief naar zich toe om zaken voor elkaar te krijgen. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen Twente en het Caritas-opleidingsce

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2015

Meer banen dankzij functiecreatie

De Participatiewet is zonder twijfel een van de meest besproken onderwerpen van het laatste jaar. De wet gaat uit van het principe dat iedereen - naar vermogen - moet bijdragen aan de samenleving, dus ook mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. Eén van de concrete

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2015

Krimpende Achterhoek op zoek naar kansen

Hoe leegloop en leegstand het hoofd te bieden? In de Achterhoek wordt volop gezocht naar kansen.  Een krimpende bevolking. Jongeren die wegtrekken. Vergrijzing. De Achterhoek gaat als regio een moeilijke tijd tegemoet. Aan (onder meer) de stuurgroep Achterhoek 2020 de taak het tij zo veel mogel

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2014

Medewerkers als bron van innovatie

Verpleegkundigen, thuishulpen of ambtenaren hebben allemaal innovatieve kracht. Dat is de overtuiging van hoogleraar Tanya Bondarouk. Wie weet beter dan een verpleegkundige hoe haar werk optimaler kan worden georganiseerd? Medewerkers als bron van innovatie. Met geld (660.000 euro) van de Nederlands

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2014

Transitie ouderenzorg vraagt vertrouwen

Taken, verantwoordelijkheden en budgetten voor de ouderenzorg worden per 1 januari 2015 overgeheveld van de landelijke overheid naar gemeenten. Tegelijk worden de budgetten verminderd en worden ouderen geacht langer zelfstandig in hun eigen omgeving te blijven wonen. Dat vraagt van die gemeenten en

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2014

Digitaal delen is de toekomst

Niet standaard een klas met dertig leerlingen en een docent, maar een digitaal leerplatform waar scholen en organisaties uit zorg en welzijn samen met studenten de inhoud bepalen: dat is wat Wim Veen voor ogen staat. "De samenleving kantelt. Er is een digitale revolutie gaande en daarmee gaan de oud

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2014

Werken aan 'bestuurlijk commitment' is noodzaak

In Twente is de afgelopen weken een ‘sociaal pact’ gesloten. Partijen in de zorg- en welzijnssector gaan samen plannen smeden. Pact. Sociaal pact. Manifest. Het maakt Fenna Eefting, bestuurder van De Vogellanden, centrum voor revalidatie in Zwolle, niet uit hoe de afspraken heten, het gaat er om

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2013

Samen klaar voor een flexibele arbeidsmarkt

Overstappen op het recruitmentsysteem van ZorgSelect van WGV Zorg en Welzijn heeft Tactus Verslavingszorg veel opgeleverd. Een besparing van 0,6 fte is de eerste winst, maar wat Peter Hoogeveen, hoofd HRM van Tactus, betreft niet de belangrijkste. "Op een digitale wijze personeel werven past in deze

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2013

Heeft u een vraag?

Bel of mail ons:
088 255 66 50
[email protected]

Abonneren op het magazine