Trends op de arbeidsmarkt

Trends op de arbeidsmarkt

Sinds jaar en dag heeft de arbeidsmarkt van zorg en welzijn te maken met de varkenscyclus. Het klinkt als een gevreesde dierenziekte in de agrarische sector, maar vormt een realiteit waarin overschotten en tekorten aan zorg- en welzijnspersoneel elkaar afwisselen. Tot nu toe is het nooit goed gelukt

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2018

Trends op de arbeidsmarkt

Ontgroening en contracten Het aantal jongeren beneden de 24 jaar, werkzaam binnen zorg en welzijn, daalt de laatste jaren gestaag. De verwachting is dat deze trend doorzet. De vacatures laten een stijging zien van de vraag naar kleine contracten van 0-11 en 12-24 uur voor bepaalde tijd. Om jongeren

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2016

Trends op de arbeidsmarkt

Vergrijzing en ontgroening zetten door Naast de groeiende vergrijzing binnen de sector zorg en welzijn zet ook de ontgroening door. Het aantal jongeren beneden de 24 jaar, werkzaam binnen de sector, daalt de laatste jaren gestaag. De verwachting is dat deze trend doorzet. Los van een eventuele u

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Juni 2016

Trends op de arbeidsmarkt

WGV Zorg en Welzijn heeft de arbeidsmarktverkenning 2015 uitgebracht. Centraal in de rapportage staan de trends en ontwikkelingen in zorg en welzijn:- Mensen met een zorgvraag wonen zo lang mogelijk thuis.- Ondersteunende technologie wordt nu pas echt ondersteunend.- De krimp in de VVT zal tot

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2015

Trends op de arbeidsmarkt

Ondanks de effecten van de transitie in ouderen- en jeugdzorg blijft de sector zorg en welzijn een van de grootste werkgevers in de regio.  Er is duidelijk sprake van een kentering in het denken; groeidenken maakt plaats voor kwaliteitsdenken, er komt meer ruimte voor de burger en versterking v

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2014

Trends op de arbeidsmarkt

De economie, als sturende factor voor de arbeidsmarkt, vindt maar moeilijk haar weg omhoog. Toch zien we in Oost-Nederland een licht herstel. UWV laat een stijging van het aantal vacatures zien. Ook ZorgSelect, de vacaturebank van WGV Zorg en Welzijn laat, voor het vierde kwartaal op rij, een stijgi

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2014

Trends op de arbeidsmarkt

Zorg- en welzijnsinstellingen staan voor grote uitdagingen. De kosten voor de zorg nemen toe en de kwaliteit van de zorg staat onder grote druk. Het aantal werkzoekenden is enorm gestegen en het aantal vacatures dat ontstaat is laag. De economie, als sturende factor voor de arbeidsmarkt, vindt maar

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine Maart 2014

Trends op de arbeidsmarkt

In de afgelopen decennia is er veel veranderd in de zorg. De medische mogelijkheden zijn enorm toegenomen en daarmee de hoeveelheid en de kwaliteit van zorg. We vragen ook steeds meer van de zorg. De toekomstbestendigheid van zorg wordt bepaald door meer dan alleen de groei van de uitgaven of de ge

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine December 2013

Trends op de arbeidsmarkt

Om de oplopende kosten van zorg en welzijn te beteugelen zijn in het regeerakkoord een groot aantal maatregelen aangekondigd. Een groot deel van de maatregelen wordt gefaseerd ingevoerd, naar verwachting worden de echte gevolgen pas goed zichtbaar in 2015. De grootste bezuinigingen worden verwacht i

Lees meer Gepubliceerd in BestuurdersMagazine September 2013

Heeft u een vraag?

Bel of mail ons:
088 255 66 50
[email protected]

Abonneren op het magazine