WGV Zorg en Welzijn gaat haar missie, visie en kernwaarden herformuleren en in 2014 implementeren. Hiervoor is de expertise van Pool Management & Organisatie aangetrokken. Zij baseert zich op de vragen en visie van de leden, haar eigen visie en de uitkomsten van het reputatieonderzoek.

Visie op rollen

In 2011 heeft de vereniging een nieuw strategisch vierjarenplan ontwikkeld. Met het oog op de implementatie heeft WGV Zorg en Welzijn een reputatieonderzoek laten uitvoeren onder leden en stakeholders naar hun visie op de rollen die de vereniging kan spelen.

Uit het onderzoek bleek dat WGV Zorg en Welzijn bekend staat als een gevestigde, degelijke organisatie. Het maakt een betrouwbare indruk en er is veel kennis en kunde binnen de organisatie aanwezig. De stakeholders zien een duidelijk verbindende rol van de vereniging. Dit kan volgens de leden echter nog verbeterd worden. Daarnaast mag de vereniging innovatiever, vernieuwender worden volgens de leden.

Verschillen per doelgroep

Het gebruik en de waardering van de diensten verschilt sterk per doelgroep. De HR managers zijn het meeste bekend met concrete diensten. Zij waarderen deze diensten goed en zien hierin de meerwaarde van WGV Zorg en Welzijn. De bestuurders en stakeholders zien meer waarde in de strategische activiteiten als belangenbehartiging, afstemming met het onderwijsveld en aandacht voor thema´s die op langere termijn gaan spelen.

Belangrijk in de dienstverlening, naar zowel stakeholders als leden, is het persoonlijk contact. Met de bestuurders is nog te weinig contact. Omdat de binding met de leden en in het bijzonder de bestuurders belangrijk is, is dit een punt van aandacht.

Zowel leden als stakeholders zien bij de huidige ontwikkelingen in de sector een rol weggelegd voor WGV Zorg en Welzijn. Bij de arbeidsmarkt-vraagstukken die hieruit voortkomen kan zij volop ondersteunen. De uitdagingen voor de toekomst zijn om de binding met de leden te behouden en de zichtbaarheid in het veld naar de leden te vergroten. Wees innovatief en verfrissend en werk vraaggericht is het advies.