De lat ligt steeds hoger; studenten moeten steeds meer kunnen. Onderwijsbestuurder Anky Veldman: "We zullen samen met de zorg- en welzijnsinstellingen moeten overleggen over hoe we daar naartoe kunnen werken."

Kortere, intensievere opleidingen, betere examens, aantrekkelijker en goed onderwijs. Dat is de politieke opdracht voor het middelbaar beroepsonderwijs voor de komende jaren. "We staan aan de vooravond van een turbulente tijd", zegt Anky Veldman. Zij is lid van het college van bestuur van ROC Aventus en voorzitter van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO Raad. 

"Alle opleidingen moeten tegen het licht worden gehouden en op een andere leest worden geschoeid." 

Een hele waslijst. Wat ziet u als de grootste uitdaging?

"Om in relatief korte tijd aan de nieuwe eisen te voldoen. Alle opleidingen moeten tegen het licht worden gehouden en op een andere leest worden geschoeid."

Wat gaan de welzijns- en zorginstellingen daarvan merken?

"Stages zijn een belangrijk onderdeel van de opleidingen. Er is nu een landelijke paritaire commissie bezig met de vernieuwing van de kwalificatiedossiers waarin per opleiding staat beschreven over welke kennis en vaardigheden pas afgestudeerde studenten moeten beschikken. De minister stelt die eisen daarna vast.  Op welke manier de stages veranderen, verschilt per opleiding. Over het algemeen zie je dat de lat steeds hoger ligt; afgestudeerden moeten steeds meer kunnen. We zullen samen moeten overleggen over hoe we naar die hogere lat kunnen toewerken." >