Aart van Walstijn

Per 1 juli 2013 is de heer A.A.N. (Aart) van Walstijn toegetreden tot de raad van bestuur van het RIBW Overijssel. Hij volgt Bart Verpalen op die per 1 maart 2013 met vervroegd pensioen is gegaan. Naast deze bestuursfunctie is van Walstijn directeur van de GGD in Drenthe en toezichthouder bij de Antionius Zorggroep en zorginstelling de Noorderbrug. 

André Endeman

Per 1 augustus is de heer drs. A. (André) Endeman benoemd tot bestuurder van Stichting Markenheem te Doetinchem. Na zijn studie Bestuurskunde was de heer Endeman in diverse functies werkzaam in de zorg. Vanaf 2004 is hij in dienst bij Markenheem en vervulde tot voor kort de functie van directeur zorg. Daarnaast is hij werkzaam als voorzitter van het Dementienetwerk West Achterhoek en voorzitter managementberaad Transmurale Zorg West Achterhoek. 

Guido van de Logt

Per 1 december zal de heer G. (Guido) van de Logt RA in dienst treden als voorzitter van de raad van bestuur van Livio. Hij zal Hans Arnoldy opvolgen, die in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de organisatie gaat verlaten. Guido van de Logt heeft zijn carrière opgebouwd in verschillende sectoren van de zorg en is op dit moment lid van de raad van bestuur van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. 

Harry Finkenflügel 

Op 1 oktober start de heer drs. H.J.M. (Harry) Finkenflügel als nieuwe bestuurder bij de Twentse Zorgcentra. Hij vervangt de huidige interim bestuurder Ton Caspers. Finkenflügel startte zijn loopbaan als behandelaar en docent en werkte enkele jaren in Zimbabwe als hoofd opleiding, regiomanager en universitair docent. Daarna was hij bij ’s Heeren Loo sector directeur en bestuurslid en bij Cordaan directeur verstandelijk gehandicaptenzorg.

 

Ginel van Weering

Per 1 oktober 2013 treedt mevrouw drs. G.E. (Ginel) van Weering aan als nieuwe bestuurder van Naviva kraamzorg. Zij volgt de interim-bestuurder Marijke Frijters op. Van Weering heeft veel ervaring als bestuurder in de commerciële dienstverlening, haar huidige functie is Manager Nieuwe Personele Concepten bij PostNL.

Nieuw adres

Het laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek en Laboratorium Pathologie Oost Nederland gaan verhuizen. Per 1 november zijn zij gezamenlijk gevestigd op een nieuw adres; Boerhaavelaan 59, 7555 BB Hengelo (Ov), postbus 516, 7550 AM Hengelo (Ov).

Nieuwe locatie ROC Twente geopend

Maandag 26 augustus is de locatie Wethouder Beversstraat 165 in Enschede volledig in gebruik genomen door het ROC van Twente. In het gebouw zijn onder andere de zorg- en welzijnsopleidingen van het ROC gevestigd.