Het wordt voor personeel in de (jeugd)zorg steeds moeilijker om in het oosten van het land werk te vinden. "Steeds meer instellingen reorganiseren ingrijpend, sluiten de deuren of worden verplaatst naar het westen", constateert Pieter de Man, interim-manager human resource management.

Reorganisaties, fusies en andere veranderingen volgen elkaar soms in hoog tempo op. Daar zijn Ernst van Drumpt en Pieter de Man het hartgrondig over eens. De Man: "Nieuwe fusies en reorganisaties halen processen die tot verandering moeten leiden, vaak in." Van Drumpt: "In een veranderingsproces zou je de buitenwereld het liefst even een time-out willen geven, zodat er niet nog een verandering of bezuiniging overheen komt."

Op verzoek van WGV Zorg en Welzijn gingen de bestuurder van Fatima Zorg, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking (Van Drumpt), en interim-manager human resource management (De Man) in gesprek over reorganiseren. 

Van Drumpt, naar eigen zeggen wars van fusies, staat aan de vooravond van de fusie tussen Fatima Zorg in Nieuw Wehl en Schreuderhuizen in Arnhem. "Wij denken samen sterker te staan in de nieuwe tijd. Beide organisaties hebben nu een managementteam van vijf personen. Dat wordt één managementteam van zes personen. Dat scheelt geld."

De Man, interim-manager, was betrokken bij de fusie van Avenier Jeugd- en Opvoedhulp en Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, oktober 2012. Hij begeleidde de sluiting van de locatie van Avenier in Zutphen en het hoofdkantoor in Harreveld (in totaal ontslag voor 200 medewerkers). En nu de sluiting van Forensisch Psychiatrisch Centrum Oldenkotte in Rekken (350 personeelsleden) dat eind 2014 dicht gaat.

De Man heeft in de afgelopen jaren dezelfde mensen meerdere keren moeten ontslaan. "Tijdens mijn werk in Harreveld ben ik mensen tegengekomen die ik al twee keer eerder had ontslagen; op de locatie Rekken van jeugdzorgorganisatie LSG- Rentray en bij de gesloten jeugdinrichting voor meisjes in Almelo, locatie Alexandra. >