“De medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van onze organisaties.”

"Ik wens u veel personeel” is een verwensing, die zijn oorsprong vindt in de joodse cultuur. Het laat zien dat personeelsvraagstukken van alle tijden zijn. We hebben het in beleidstermen gegoten, maar in essentie komt het erop neer dat het niet eenvoudig is om een stukje autonomie uit handen te geven. Zelf zouden we het meestal anders, beter of sneller doen. Dat denken we althans. Willem Elsschot schreef het al: "Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”. We raken dus snel de weg kwijt en verliezen het grote doel uit het oog. De sector zorg en welzijn is, ook al praten we steeds meer over de inzet van technische hulpmiddelen, bij uitstek een sector waar het gaat om mensen. Mensen die zich druk maken over het welzijn en welbevinden van anderen. De medewerkers vormen ook het belangrijkste kapitaal van onze organisaties.

WGV Zorg en Welzijn is opgericht om arbeidsmarktvraagstukken in de sector zorg en welzijn in regionaal verband op te kunnen pakken. De rol van de regio wordt steeds belangrijker.

Terwijl verantwoordelijkheden in toenemende mate worden neergelegd bij burgers, lokale overheden, individuele bedrijven en hun werknemers, zoeken deze partijen elkaar in regionaal verband op bij het vinden van oplossingen voor vraagstukken. Het knelpunt van de een, is soms ook de oplossing van de ander. Om die oplossingen te vinden moeten partijen elkaar kennen en vertrouwen. Dat vraagt om een open communicatie en de overtuiging dat samenwerken loont. Vandaar ook het initiatief van WGV Zorg en Welzijn om een bestuurdersmagazine uit te geven. Dit nieuwe online magazine heeft tot doel bestuurders, samenwerkingspartners en externe stakeholders te informeren over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en te betrekken bij de beleidsbepaling. Samenwerken doe je niet alleen. 

Gerard Nederpelt
Directeur WGV Zorg en Welzijn

Wilt u een abonnement op dit online magazine? Klik dan hier