Valincidenten, brandjes en andere calamiteiten escaleren steeds sneller in crises die het imago van een zorginstelling schaden. Bestuurders moeten tegelijkertijd met lagere budgetten aan meer veiligheidseisen voldoen. En veiligheid is zo verweven met de dagelijkse zorg, dat directe sturing – zoals bij financiën – in beginsel al lastig is. Hierdoor worstelen veel bestuurders met het thema ‘veiligheid’. Tijd voor een aantal tips van experts.  

Wees realistisch

Uiteindelijk moet een bestuurder zelf beslissen of hij de situatie binnen zijn organisatie veilig genoeg vindt. "Wij adviseren om op één A4 samen te vatten op welke veiligheidsfactoren je wilt sturen. Daarnaast stimuleren we bestuurders om periodiek cijfers en informatie te interpreteren, met nadruk op dat laatste”, vertelt veiligheidsexpert Nico Kaptein van het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Hij stelt dat de veiligheid in een organisatie vooral realistisch moet zijn. "Te vaak zien wij mooie plannen waarin bijvoorbeeld staat dat een afdeling vol patiënten, die verminderd zelfredzaam 

zijn, binnen korte tijd moet kunnen worden ontruimd, wetende dat de nachtbezetting slechts enkele personen telt. Juist dit soort dilemma's komen boven water als je over een visie op veiligheid spreekt met elkaar.”

Durf te duiden

De dagelijkse werkpraktijk blijkt vaak ver van de bestuurder af te liggen. Kaptein: "Wij merken dat het mensen in de organisatie moeite kost om duiding van veiligheidscijfers door te geven aan het bestuur. Ze weten vaak heel goed wat er speelt, maar in managementrapportages staan vooral feiten en getallen, zonder dat deze van een duidelijke mening en visie worden voorzien.” Goede duiding van cijfers kan van levensbelang zijn. "Wat betekent het bijvoorbeeld als het aantal valincidenten in je organisatie toeneemt? Mogelijk is er alleen sprake van een veranderende leeftijdsopbouw binnen de cliëntpopulatie. Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn, zoals onderbezetting van personeel, waardoor de veiligheidsrisico's navenant toenemen. Dát is wat je als bestuurder wilt weten, zodat je óf een verantwoord risico neemt, of aanvullende maatregelen treft.” >